wo ai ni tiếng việt la gì

#giaotiếptiếngtrung #từvựngtiếngtrung #linkedin #linkedinlearning #linkedinlive #linkedinlife #giaotieptiengtrung #tuvungtiengtrung

Wo ai ni là cơ hội gọi cụm kể từ giờ Trung 我 爱 你 /Wǒ ài nǐ/ sở hữu nghĩa giờ Việt là "anh yêu thương em" hoặc "em yêu thương anh", là cơ hội thể hiện tại tình thương giữa 2 người. 

Bạn đang xem: wo ai ni tiếng việt la gì

Các câu thể hiện tại tình yêu giữa 2 người thông thường gặp

我爱你  /Wǒ ài nǐ/:  Anh yêu thương em / Em yêu thương anh 

我喜欢你  /Wǒ xǐhuān nǐ/:  Anh quí em / Em quí anh

我不小心爱你  /Wǒ bù xiǎoxīn ài nǐ/:  Anh tiếp tục trót yêu thương em / Em tiếp tục lỡ yêu thương anh

我想和你在一起永远  /Wǒ xiǎng hé nǐ zài yīqǐ yǒngyuǎn/:  Anh mong muốn ở mặt mũi em mãi mãi / Em mong muốn mặt mũi anh mãi mãi

对我来说, 你很特别  /Duì wǒ lái shuō, nǐ hěn tèbié/:  Đối với anh, em cực kỳ đặc biệt quan trọng / Anh cực kỳ đặc biệt quan trọng so với em.

我想保护你  /Wǒ xiǎng bǎohù nǐ/:  Anh mong muốn chở lấp mang đến em / Em mong muốn bảo đảm an toàn anh.

Xem thêm: đức ông là ai

我全心全意爱你.  /Wǒ quánxīnquányì ài nǐ/:  Anh yêu thương em kể từ tận trái khoáy tim / Em yêu thương anh kể từ tận trái khoáy tim.

我很愛你  /wǒ hěn ài nǐ/:  Anh cực kỳ yêu thương em / Em cực kỳ yêu thương anh

我好愛你  /wǒ hǎo ài nǐ/:  Anh yêu thương em thật nhiều / Em yêu thương anh cực kỳ nhiều

我永遠愛你  /Wǒ yǒngyuǎn ài nǐ/:  Anh mãi mãi yêu thương em / Em mãi mãi yêu thương anh

Xem thêm: lưu dung là ai

我愿意爱你, 照顾你, 保护你, 一生一世  /Wǒ yuàn yì ài nǐ, zhào gù nǐ, bǎohù nǐ, yīshēng yíshì/:  Anh nguyện yêu thương em, bảo đảm an toàn em, một đời, một kiếp.

你是我生命中最重要的人  /nǐ shì wǒ shēngmìng zhōng zuì zhòngyào de rén/:  Em là kẻ cần thiết nhất nhập cuộc sống anh / Anh là kẻ cần thiết nhất nhập cuộc sống em.

*** Xem thêm:

  • Những Caption giờ Trung thả thính siêu dính
  • Những lời nói giờ trung rạm thúy về cuộc sống