tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chính trị do nguyễn ái quốc soạn thảo là

Câu hỏi:

05/02/2020 9,004

Tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chủ yếu trị vì thế Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo đầu xuân năm mới 1930 trở nên phương pháp không bao giờ thay đổi nhập quy trình điều khiển cách mệnh nước Việt Nam của Đảng tớ là gì?

Bạn đang xem: tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chính trị do nguyễn ái quốc soạn thảo là

A. Độc lập và tự tại.

Đáp án chủ yếu xác

B. Đoàn kết với giai cung cấp vô sản trái đất.

C. Tự vì thế đồng đẳng nhân ái.

D. Độc lập dân tộc bản địa, ruộng khu đất nông dân.

Đáp án A

Độc lập và tự tại là tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chủ yếu trị vì thế Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo (đầu năm 1930). Trong xuyên suốt thời gian sau của cách mệnh, song lập tự tại luôn luôn là yếu tố cần thiết, cốt lõi cần thiết giải quyết và xử lý, trở nên phương pháp không bao giờ thay đổi nhập quy trình điều khiển cách mệnh của Đảng tớ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào là tại đây không thuộc đàng lối thay đổi của Trung Quốc kể từ 1978?

A. Lấy cải cách và phát triển tài chính thực hiện trung tâm.

B. Tiến hành cải tân và xuất hiện.

C. Chuyển nền tài chính plan hóa triệu tập thanh lịch nền tài chính thị ngôi trường xã hội mái ấm nghĩa.

D. Thực hiện tại đàng lối “ba ngọn cờ hồng”.

Câu 2:

Mục chi đấu giành của dân chúng Mỹ Latinh sau cuộc chiến tranh trái đất loại nhì là gì?

A. Chống mái ấm nghĩa thực dân cũ, giải hòa dân tộc bản địa.

B. Chống cơ chế phân biệt chủng tộc A-pác-thai.

C. Chống cơ chế độc tài thân thiện Mỹ, bảo đảm an toàn song lập.

D. Chống thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Câu 3:

Thực dân Pháp chính thức tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa ở nước Việt Nam sau khi

A. Đã dập tắt được cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

Xem thêm: vy thỏ người ấy là ai

B. Đã hoàn mỹ cỗ máy cai trị ở Đông Dương.

C. Đã bịa đặt nền bảo lãnh lên toàn cỗ VN.

D. Đã cơ phiên bản bình lăm le được nước Việt Nam về quân sự chiến lược.

Câu 4:

Từ năm 1973 cho tới năm 1991, điểm mới nhất nhập quyết sách đối nước ngoài của Nhật Bản là

A. Chú trọng cải cách và phát triển mối liên hệ với những nước ở điểm Đông Bắc Á.

B. Tăng cường mối liên hệ với những nước Khu vực Đông Nam Á, tổ chức triển khai ASEAN.

C. Chỉ quý trọng mối liên hệ với những nước Tây Âu và Nước Hàn.

D. Không còn chú ý liên minh với Mỹ và những nước Tây Âu.

Câu 5:

Những vương quốc giành được song lập dân tộc bản địa nhanh nhất ở châu Phi sau cuộc chiến tranh trái đất loại nhì là

A. Ănggôla và Môdămbích

B. Marốc và Xuđăng

C. Ai Cập và Libi

D. Angiêri và Tuynidi

Câu 6:

Kết trái khoáy cuộc đấu giành giành song lập của những nước Khu vực Đông Nam Á nhập năm 1945 triệu chứng tỏ

A. Điều khiếu nại khách hàng quan tiền lưu giữ tầm quan trọng ra quyết định.

B. Lực lượng vũ trang lưu giữ tầm quan trọng ra quyết định.

C. Điều khiếu nại khinh suất lưu giữ tầm quan trọng ra quyết định.

Xem thêm: rin9 là ai

D. Tầng lớp trung gian dối vào vai trò cốt cán.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK