tổng thống mỹ năm 2022 là ai

Chuyến thăm hỏi VN chuyến này của Tổng thống Joe Biden, ghi lại một thập kỷ nhì nước xác lập và thực hiện mối quan hệ Đối tác toàn vẹn (2013-2023), là sự việc tiếp liền của những chuyến thăm hỏi VN của những người dân hàng đầu White House nhà trắng, Tổng thống Bill Clinton (năm 2000), Tổng thống George Bush (năm 2006), Tổng thống Obama (năm 2016) và Tổng thống Donald Trump (năm 2017), trong khoảng thời gian gần 30 năm vừa qua.

Bạn đang xem: tổng thống mỹ năm 2022 là ai

Tháp tùng Tổng thống Joe Biden có: Ngoại trưởng Antony Blinken; Đại sứ Mỹ bên trên VN Marc E. Knapper; Cố vấn An ninh vương quốc Jake Sullivan; Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống John Kerry; Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia John Finer; Phó Trợ lý Tổng thống, Điều phối viên quan trọng Hội đồng An ninh Quốc gia Kurt Campbell; Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink; Cố vấn quan trọng của Tổng thống, Giám đốc Cao cung cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Mira Rapp-Hooper; Cố vấn điều đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc Cao cung cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Tarun Chhabra.

Nhấn F5 nhằm update nội dung mới nhất nhất

10/09/2023 17:36

Ngay sau lễ đón, Tổng Bế Tắc thư Nguyễn Phú Trọng đứng vị trí số 1 Đoàn đại biểu cung cấp cao VN và Tổng thống Mỹ Joe Biden đứng vị trí số 1 Đoàn đại biểu cung cấp cao Mỹ tổ chức hội đàm, bên trên Trụ sở Trung ương Đảng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 1

10/09/2023 17:18

Tổng Bế Tắc thư Nguyễn Phú Trọng ngôi nhà trì lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 2

Tổng Bế Tắc thư Nguyễn Phú Trọng ngôi nhà trì lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden bên trên Phủ Chủ tịch, theo gót nghi vấn lễ cung cấp Nhà nước.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 3

Tổng Bế Tắc thư Nguyễn Phú Trọng ngôi nhà trì lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden bên trên Phủ Chủ tịch, theo gót nghi vấn lễ cung cấp Nhà nước.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 4

Tổng Bế Tắc thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden duyệt group danh dự bên trên Phủ Chủ tịch.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 5

Tổng Bế Tắc thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden duyệt group danh dự bên trên Phủ Chủ tịch.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 6

Tổng Bế Tắc thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden duyệt group danh dự bên trên Phủ Chủ tịch.

10/09/2023 17:11

Lễ đón Tổng thống Mỹ Joe Biden bên trên Phủ Chủ tịch

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 7

Đoàn xe pháo hộ vệ Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến thủ nhập Phủ Chủ tịch.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 8

Đây là chuyến trước tiên một tổng thống Mỹ thăm hỏi cung cấp Nhà nước theo gót tiếng mời mọc của Tổng Bế Tắc thư Đảng Cộng sản VN và cũng chính là chuyến trước tiên, cả tổng thống và phó tổng thống Mỹ nằm trong thăm hỏi VN nhập một nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 9

Tổng Bế Tắc thư Nguyễn Phú Trọng hợp tác và chuyện trò thân thiết tình với Tổng thống Mỹ, trước lúc nhì hướng dẫn ra mắt những quan lại chức nhập đoàn và bước lên bục thực hiện lễ kính chào cờ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 10

Lễ đón đầu tiên Tổng thống Mỹ Joe Biden được tổ chức triển khai trang trọng bên trên Phủ Chủ tịch theo gót nghi tiết tối đa giành cho vẹn toàn thủ quốc gia

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 11

Lễ đón đầu tiên Tổng thống Mỹ Joe Biden được tổ chức triển khai trang trọng bên trên Phủ Chủ tịch theo gót nghi tiết tối đa giành cho vẹn toàn thủ vương quốc.

10/09/2023 16:43

Đoàn xe pháo hộ vệ Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến thủ về Phủ Chủ tịch

10/09/2023 16:40

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 20

Quốc kỳ nhì nước VN và Mỹ tung cất cánh ở Phủ Chủ tịch.

10/09/2023 16:37

Đoàn Quân nhạc tiến thủ nhập Phủ Chủ tịch

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 21

Đoàn Quân nhạc tiến thủ nhập Phủ Chủ tịch, sẵn sàng lễ đón Tổng thống Mỹ Joe thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 22

Đội Danh dự Quân group Nhân dân VN tiến thủ nhập Phủ Chủ tịch, sẵn sàng lễ đón Tổng thống Mỹ Joe thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 23

Đội Danh dự Quân group Nhân dân VN tiến thủ nhập Phủ Chủ tịch, sẵn sàng lễ đón Tổng thống Mỹ Joe thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN.

10/09/2023 16:29

Nghi thức lễ đón cung cấp Nhà nước

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 24

Lãnh đạo cung cấp cao tớ đón vẹn toàn thủ vương quốc nước khách hàng bên trên điểm đỗ xe pháo của vẹn toàn thủ vương quốc nước khách hàng. Thiếu nhi tặng hoa vẹn toàn thủ vương quốc nước khách hàng, thiếu hụt nhi vẫy cờ nhì nước.

Nghi thức duyệt Đội danh dự Quân group dân chúng Việt Nam: Lãnh đạo cung cấp cao VN nằm trong vẹn toàn thủ vương quốc nước khách hàng bước lên bục danh dự.

Quân nhạc cử Quốc thiều nước khách hàng và Quốc thiều Việt Nam; phun 21 loạt đại bác bỏ Lúc cử Quốc thiều nhì nước theo gót phương pháp sở hữu chuồn sở hữu lại hoặc theo gót đề án được duyệt;

Đội trưởng Đội danh dự Quân group dân chúng VN kính chào, report và mời mọc Nguyên thủ vương quốc nước khách hàng duyệt Đội danh dự;

Lãnh đạo cung cấp cao tớ nằm trong vẹn toàn thủ vương quốc nước khách hàng duyệt Đội danh dự;

Đội danh dự chúc sức mạnh vẹn toàn thủ vương quốc nước khách;

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 25

Lãnh đạo cung cấp cao tớ ra mắt những quan lại chức VN nhập cuộc lễ đón với vẹn toàn thủ vương quốc nước khách hàng. Nguyên thủ vương quốc nước khách hàng ra mắt những member đoàn đầu tiên với hướng dẫn cung cấp cao tớ.

Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước ra mắt một số trong những Đại sứ (nếu được mời) với nhì vẹn toàn thủ vương quốc.

Lãnh đạo cung cấp cao tớ nằm trong vẹn toàn thủ vương quốc nước khách hàng quay về bục danh dự. Đội danh dự diễu binh;

Sau lễ đón, hướng dẫn cung cấp cao tớ nằm trong vẹn toàn thủ vương quốc nước khách hàng tự sướng lưu niệm;

Lãnh đạo cung cấp cao tớ và vẹn toàn thủ vương quốc nước khách hàng nhập chống Gặp hẹp hoặc chống Hội đàm cung cấp nước nhà. Cha trí group hình chi binh danh dự bên trên sảnh chủ yếu.

Trong tình huống không khí ko tiện lợi, lễ đón đầu tiên được tổ chức triển khai bên trên Nhà Quốc hội. Không phun đại bác bỏ Lúc cử Quốc thiều nhì nước. Không diễu binh sau khoản thời gian duyệt Đội danh dự.

10/09/2023 16:24

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 26

Tổng thống Mỹ Joe Biden bước đi ra kể từ thường xuyên cơ Không lực Một, chiều 10/9.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 27

Tổng thống Mỹ Joe Biden bước đi ra kể từ thường xuyên cơ Không lực Một, chiều 10/9.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 28
Thiếu phái đẹp Thủ đô tặng hoa, kính chào Tổng thống Mỹ Joe Biden cho tới thủ đô hà nội, chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN.

10/09/2023 16:18

Xem thêm: ai là người đẹp trai nhất

10/09/2023 16:11

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 30

Chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Joe Biden hạ cánh xuống trường bay Nội Bài, chiều 10/9.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 31

Chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Joe Biden hạ cánh xuống trường bay Nội Bài, chiều 10/9.

Ra đón Tổng thống Mỹ Joe Biden và đoàn bên trên trường bay Nội Bài sở hữu Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối nước ngoài T.Ư Lê Hoài Trung; Thứ trưởng Sở Ngoại gửi gắm Hà Kim Ngọc; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh thủ đô hà nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Đại sứ VN bên trên Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Sở Ngoại gửi gắm, Nguyễn Việt Dũng.

Đại sứ Marc E. Knapper và phần đông cán cỗ, nhân viên cấp dưới Đại sứ quán Mỹ bên trên thủ đô hà nội tiếp tục xuất hiện bên trên trường bay, nồng nhiệt độ tiếp nhận Tổng thống Joe Biden và Đoàn đại biểu cung cấp cao Mỹ.

10/09/2023 16:06

Tổng thống Joe Biden (tên giàn giụa đủ: Joseph Robinette Biden Jr.) sinh ngày 20/11/1942 bên trên Scranton, bang Pennsylvania (Mỹ).

Về trình độ chuyên môn học tập vấn, ông là Cử nhân ngành Khoa học tập Chính trị, Đại học tập Delaware (năm 1965), sở hữu bởi Luật Đại học tập Syracuse, Thủ đô New York (năm 1968).

Ông tiếp tục kết duyên và sở hữu 4 người con cái.

Về quy trình công tác làm việc, năm 1968, ông được cung cấp bởi Luật sư, cởi văn chống luật. Từ năm 1970 - 1972, ông được bầu nhập Hội đồng Thị chủ yếu phân tử Newcastle, bang Delaware.

Năm 1973, ông Joe Biden trúng cử Thượng Nghị sỹ đại diện thay mặt bang Delaware, phát triển thành Thượng Nghị sỹ trẻ em loại 6 nhập lịch sử hào hùng Mỹ; tiếp sau đó tái mét trúng cử 6 chuyến, từng lưu giữ những dịch vụ Chủ tịch Ủy ban Đối nước ngoài (2001 - 2003 và 2007 - 2008), Chủ tịch Ủy ban Tư pháp (1987 - 1995).

Giai đoạn 2009 - năm 2016, ông là Phó Tổng thống bên dưới thời Chính quyền Tổng thống Obama.

Từ 2017 - 2019, ông thực hiện Speeker, ghi chép sách, nhập cuộc những hoạt động và sinh hoạt kể từ thiện.

Tháng 4/2019, ông tuyên phụ thân giành cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Tháng 11/2020, ông trúng cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2021 - 2025, phát triển thành tổng thống cao tuổi tác nhất nhập lịch sử hào hùng Mỹ (78 tuổi).

Ngày 25/4/2023, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris tuyên phụ thân giành cử nhiệm kỳ loại nhì.

10/09/2023 13:53

5 tổng thống Mỹ thăm hỏi VN kể từ Lúc thông thường hóa quan lại hệ

10/09/2023 13:20

Thứ trưởng Sở Ngoại gửi gắm Hà Kim Ngọc: Chuyến thăm hỏi của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho tới VN đặc biệt quan trọng.

10/09/2023 13:18

Tổng thống Biden tách bấm Độ, lên lối thăm hỏi Việt Nam

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 33
Tổng thống Biden bên trên trường bay quốc tế Indira Gandhi trước lúc lên thường xuyên cơ Không lực Một ngày 10/9. Ảnh: Reuters

10/09/2023 13:16

Thương mại tuy vậy phương phát triển mạnh

Theo đo đếm đầu tiên của VN, kim ngạch thương nghiệp tuy vậy phương Việt – Mỹ tăng trung bình khoảng chừng 16%/năm. Tính kể từ Lúc thông thường hóa mối quan hệ năm 1995 đến giờ, phát triển thương nghiệp nhì nước tăng kể từ 450 triệu USD năm 1995 lên rộng lớn 123 tỷ USD năm 2022.

Thời lừa lọc thời gian gần đây thương nghiệp tuy vậy phương phát triển mạnh, với kim ngạch thương nghiệp hai phía năm 2022 đạt rộng lớn 123,86 tỷ USD, tăng 11% đối với năm 2021, thêm phần trả tổng kim ngạch xuất nhập vào toàn nước 2022 đạt tới mức kỷ lục (vượt mốc 700 tỷ USD). Năm 2022 ghi lại sự thay đổi Lúc chuyến trước tiên sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu của VN sang 1 thị ngôi trường đạt mốc rộng lớn 100 tỷ USD.

Kim ngạch thương nghiệp tuy vậy phương 7 mon đầu năm mới 2023 đạt rộng lớn 60,5 tỷ USD, nhập cơ xuất khẩu đạt rộng lớn 52,4 tỷ USD, xuất siêu 44,3 tỷ USD, nhập vào đạt 8,1 tỷ USD.

Mỹ hiện nay là ngôi nhà góp vốn đầu tư quốc tế rộng lớn loại 11/108 nước góp vốn đầu tư bên trên VN, với mẫu mã góp vốn đầu tư nhiều mẫu mã (khoảng 1200 dự án công trình, tổng kinh phí đạt mức gần 11,4 tỷ USD).

Năm 2022, góp vốn đầu tư thẳng của Mỹ bên trên VN đạt 748 triệu USD, xếp thứ 8/108 nhập số những nước và vùng cương vực sở hữu FDI bên trên VN. Tính riêng biệt 2 mon đầu năm mới 2023, tổng góp vốn đầu tư thẳng của Mỹ nhập VN khoảng chừng 11,68 triệu USD.

Việt Nam đang xuất hiện 230 dự án công trình góp vốn đầu tư bên trên Mỹ, tổng kinh phí ĐK 1,264 tỷ USD. Mỹ xếp thứ 7/80 nước và vùng cương vực nhận góp vốn đầu tư của VN.

10/09/2023 13:15

Vì chủ quyền, ổn định toan, liên minh, trở nên tân tiến bền vững

Những trở nên trái khoáy đảm bảo chất lượng rất đẹp của quan hệ tuy vậy phương trong khoảng thời gian gần tía thập kỷ qua chuyện là hạ tầng nhằm xác định chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho tới VN tiếp tục kế tiếp là lốt mốc tăng thêm ý nghĩa bên trên hành trình dài cộng đồng vì thế chủ quyền, ổn định toan, liên minh, trở nên tân tiến vững chắc bên trên chống và bên trên trái đất của nhì nước.

10/09/2023 13:14

Lãnh đạo nhì nước thông thường xuyên sở hữu những cuộc năng lượng điện đàm. Đáng để ý, cuộc năng lượng điện đàm cung cấp cao ngày 29/3/2023 thân thiết Tổng Bế Tắc thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden tiếp tục phát động, lý thuyết cho những hoạt động và sinh hoạt kỷ niệm 10 năm mối quan hệ Đối tác toàn vẹn Việt Nam-Mỹ, rưa rứa lý thuyết cho tới mối quan hệ nhì nước trong mỗi thập kỷ tiếp sau.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 34
Toàn cảnh buổi năng lượng điện đàm cung cấp cao thân thiết Tổng Bế Tắc thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: TTXVN

10/09/2023 13:12

Tăng cường nắm rõ và thực hiện thâm thúy rộng lớn mối quan hệ tuy vậy phương

Kể từ thời điểm năm 2000 đến giờ, những chuyến thăm hỏi cung cấp cao và những cung cấp tiếp tục ra mắt thông thường xuyên thân thiết nhì nước, thông qua đó tăng mạnh nắm rõ và thực hiện thâm thúy rộng lớn mối quan hệ tuy vậy phương, nhập cơ cần kể tới những chuyến thăm hỏi của hướng dẫn VN cho tới Mỹ như: Thủ tướng tá Phan Văn Khải thăm hỏi đầu tiên năm 2005; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm hỏi đầu tiên năm 2007; Thủ tướng tá Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi đầu tiên năm 2008; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi đầu tiên năm trước đó và xác lập mối quan hệ Đối tác Toàn diện với Mỹ; Tổng Bế Tắc thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi đầu tiên năm năm ngoái và nhập chuyến thăm hỏi này, nhì nước đi ra Tuyên phụ thân về Tầm nhìn tổng thể Việt Nam-Mỹ; Thủ tướng tá Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi đầu tiên năm 2017. Gần đó là chuyến thăm hỏi của Thủ tướng tá Phạm Minh Chính nhập mon 5/2022.

10/09/2023 13:11

Nói về sự việc tiến thủ triển nhập mối quan hệ VN - Mỹ, ông Joe Biden lúc còn là phó tổng thống tiếp tục “lẩy” nhì câu nhập “Truyện Kiều” của Nguyễn Du bên trên tiệc đón tiếp kính chào Tổng Bế Tắc thư Nguyễn Phú Trọng lịch sự thăm hỏi đầu tiên Mỹ (tháng 7/2015): “Trời còn để sở hữu hôm nay/Tan sương đầu ngõ vén mây thân thiết trời”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chuyến thăm hỏi cung cấp Nhà nước cho tới VN hình họa 35

Hai Thứ trưởng Nông nghiệp Mỹ nhập chuyến thăm hỏi vườn bòng ở Hoài Đức, thủ đô hà nội, mon 2/2023. (Ảnh: Thu Loan)

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc bên trên cuộc vấn đáp phỏng vấn báo mạng ngày 8/9. (Ảnh: Như Ý)

Thu Loan - Như Ý - Phạm Duy - Mạnh Thắng - Trọng Tài - Nguyễn Bắc - Duy Phạm

MỚI - NÓNG

Thứ trưởng Ngoại gửi gắm Mỹ Wendy Sherman (giữa) bên trên sự kiện khánh trở nên lắp ráp khối hệ thống ôxy lỏng và trang vũ khí hắn tế đáp ứng bảo vệ, chữa trị người bị bệnh bên trên Bệnh viện Bạch Mai ngày 12/6. Ảnh: Trần Minh
Nơi nhức thương trở nên hình tượng liên minh Việt - Mỹ

TP - Trong những ngày ko thể nào là quên của năm 1972, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tứ chuyến bị “pháo đài bay” B52 của Mỹ ném bom quyết liệt. Ngày ni, điểm phía trên phát triển thành một trong mỗi hình tượng của liên minh Việt - Mỹ.

Nam Sở đón mùa mưa rộng lớn diện rộng lớn nhập tuần mới nhất

TPO - Theo dự đoán kể từ phòng ban khí tượng, từ thời điểm ngày 12 cho tới 13/9, ở chống Nam Sở sở hữu mưa rào và dông, toàn cục sở hữu mưa đồ sộ cho tới đặc biệt đồ sộ.

Tài xế xe hơi xuất hiện không cẩn thận, cô nàng văng đi ra thân thiết lối bị xe tải lớn tông tử vong
Tài xế xe hơi xuất hiện không cẩn thận, cô nàng văng đi ra thân thiết lối bị xe tải lớn tông tử vong

TPO - Vụ tai nạn đáng tiếc xẩy ra vào tầm 7h30 thời điểm hôm nay (11/9) bên trên tuyến phố Phan Đăng Lưu, TP Vinh (Nghệ An) khiến cho một người phụ phái đẹp tử vong.

Xem thêm: tài smile là ai