tôi là ai trong 12 cung hoàng đạo

Cách coi bản thân nằm trong chòm sao nào là - 12 cung hoàng đạo nào?

Bạn đang xem: tôi là ai trong 12 cung hoàng đạo

Cách coi bản thân nằm trong chòm sao nào là, làm thế nào biết bản thân nằm trong cung hoàng đạo nào là, phân biệt 12 chòm sao

1.

Cách coi bản thân nằm trong chòm sao nào là - 12 cung hoàng đạo nào?

Ý nghĩa & Tính cơ hội thú vị 12 Cung Hoàng Đạo

Bạn đang được ham muốn biết bản thân nằm trong cung hoàng đạo nào là hoặc chòm sao nào? Chỉ cần thiết qua loa vấn đề tháng ngày năm sinh của tôi, các bạn sẽ xác lập chúng ta nằm trong một trong những 12 cung hoàng đạo: Cung Bò Cạp (SCORPIO), Dương Cưu (ARIES), Kim Ngưu (TAURUS) ...

Khác với việc coi phong thủy thông thường được tương đối nhiều người tin cậy tưởng coi theo dõi ngày âm, thì 12 chòm sao cung hoàng đạo được quy dự tính theo dõi ngày dương. Nên trước tiên nhằm xác lập coi chúng ta nằm trong cung hoàng đạo nào là thì phải ghi nhận ngày sinh của tôi được lấy theo dõi ngày dương hoặc ngay lập tức âm.

Đối với những chúng ta con cái nhỏ tuổi tác thì phần lớn được lấy theo dõi ngày dương. Tuy nhiên thời trước thật nhiều các cụ, phụ huynh lấy ngày sinh theo dõi ngày âm nên chúng ta cần thay đổi lại ngày dương.

Xem thêm: bảo bối em là ai

Cách phân biệt cũng tương đối giản dị theo dõi bảng tiếp sau đây. Quý khách hàng nằm trong khoảng chừng thời hạn nào là thì tiếp tục nằm trong chòm sao, cung hoàng đạo ứng tiếp sau đây Ví dụ bản thân sinh ngày 8/8/1988 thì bản thân tiếp tục nằm trong chòm sao Sư Tử Sinh ngày 2/2/1989 tiếp tục nằm trong chòm sao chỉ bảo Bình  

Danh sách những chòm sao theo dõi trật tự sao

Chòm sao ARIES – DƯƠNG CƯU sinh từ thời điểm ngày 21/3 – 20/4
Chòm sao TAURUS – KIM NGƯU sinh từ thời điểm ngày 21/4 – 21/5
Chòm sao GEMINI – SONG TỬ sinh từ thời điểm ngày 22/5 – 21/6
Chòm sao CANCER – CỰ GIẢI sinh từ thời điểm ngày 22/6-23/7
Chòm sao LEO – HẢI SƯ sinh từ thời điểm ngày 24/7 – 23/8
Chòm sao VIRGO – XỬ NỬ sinh từ thời điểm ngày 24/8 – 23/9
Chòm sao LIBRA – THIÊN XỨNG sinh từ thời điểm ngày 24/9 – 23/10
Chòm sao SCORPIO – HỔ CÁP sinh từ thời điểm ngày 24/10 – 22/11
Chòm sao SAGITTARIUS – NHÂN MÃ sinh từ thời điểm ngày 23/11 – 21/12
Chòm sao CAPRICORNUS – MA KẾT sinh từ thời điểm ngày 22/12 – 20/1
Chòm sao AQUARIUS – BẢO BÌNH sinh từ thời điểm ngày 21/1 – 19/2
Chòm sao PISCES – SONG NGƯ sinh từ thời điểm ngày 20/2 – 20/3

Biểu tượng đặc thù của 12 chòm sao và ngày ứng chúng ta cũng rất có thể tra khảo

Theo vforum.vn

Xem tăng bài bác viết:  Ý nghĩa của 12 Cung Hoàng Đạo (Bí ẩn và thú vị)

Xem thêm: cổ ngân là ai