thượng đế là ai

Đức Chúa Trời Là Thượng Đế – Chân Giả Luận (Phần 33)

Bạn đang xem: thượng đế là ai

Hỏi: Dân VN từ trước đến giờ vẫn sùng bái đạo Nho, tuy nhiên trong Nho học tập, Cửa Hàng chúng tôi ko thấy nói đến việc Đức Chúa Trời là Chân Thần, tại vì sao những ông lại đặt điều điều như thế?

Đáp: Như Cửa Hàng chúng tôi vẫn trình bày trong số bài bác trước, Đức Chúa Trời nhưng mà Cửa Hàng chúng tôi thờ lễ trên đây tức là Thượng Đế nhưng mà trong số sách Tứ Thư, Ngũ Kinh thông thường nói đến việc. Còn về tên tuổi Chân Thần thì ý nghĩa sâu sắc của chính nó cũng ko không giống với tên tuổi Thượng Đế. Vì vô nhân gian ngoan đem rất nhiều thần fake hiệu, nên Cửa Hàng chúng tôi tăng chữ “Chân” vô chữ “Thần” (tức Chân Thần) nhằm phân biệt với fake thần. Vua những nước rộng lớn được gọi là Đế, vì vậy, Cửa Hàng chúng tôi tăng chữ “Thượng” vô (tức là “Thượng Đế”) nhằm tôn Ngài lên bên trên toàn bộ những vua.

Kinh Thi đem câu: “Khắc phối Thượng Đế.” Thầy Chu Tử giải nghĩa như sau: “Thượng Đế là Đấng Chủ Tể bên trên trời.” và cũng vô Kinh Thi viết: “Hữu Hoàng Thượng Đế.” Thầy Trình giải nghĩa: “Nói về hình thể, thì gọi là Trời; nói tới quyền mái ấm tể, thì gọi là Thượng Đế.” Cả nhị câu nói. phân tích và lý giải bên trên đều sở hữu và một ý nghĩa sâu sắc với thương hiệu Chân Thần. Vì vậy Đấng Chân Thần nhưng mà lúc này Cửa Hàng chúng tôi đang được thờ kính đó là Đức Thượng Đế nhưng mà những thánh hiền hậu đời xưa kính thờ.

Thật xứng đáng tiếc! Người đời thông thường vi phạm điều răn loại phụ vương, vô số mươi điều răn của Chúa là, lấy danh Ngài thực hiện chơi; đấy là một trọng tội. Có người xưng Ngọc Hoàng là Thượng Đế, lại sở hữu kẻ xưng Chân Vũ là Thượng Đế, cũng đều có kẻ xưng Lão Quân và Hiệp Thiên là Thượng Đế. Do cơ, Cửa Hàng chúng tôi nên người sử dụng thương hiệu Chân Thần nhằm phân biệt với những cùn thần.

Xem thêm: anatoly #gym là ai

Vả lại, Lão Quân sinh vô đời mái ấm Châu, Ngọc Hoàng sinh vô đời mái ấm Hán. Hiệp Thiên sinh vô đời Hậu Hán, Chân Vũ thì cho tới triều Minh vừa được phong. Những anh hùng ấy là những người dân thông thường như tất cả chúng ta, đem sinh sống, đem bị tiêu diệt. Trước Khi những ông ấy được sinh đi ra, thì vẫn đem trời, khu đất và muôn vật, thì tại vì sao những ông ấy hoàn toàn có thể thực hiện mái ấm tể trời, khu đất, muôn vật này được? Tôn xưng bọn họ là Thượng Đế là vấn đề vô lý.

Khi gọi Ngũ Kinh và Tứ Thư, tất cả chúng ta chỉ thấy những bậc thánh hiền hậu thờ kính Đức Thượng Đế, chứ không hề thấy ai thờ Lão Quân, Ngọc Hoàng, là những cùn thần. Trong Kinh Thi đem chép câu nói. vua Thang, rằng: “Ta hoảng hốt Đức Thượng Đế,” và câu nói. của Võ vương vãi rằng: “Ta kính vâng Đức Thượng Đế nhằm ngăn tao loạn.” Còn ông Khổng Tử thì nói: “Lễ Tế kí thác, tế xã nhằm thờ Đức Thượng Đế.” Cũng còn nhiều nội dung nhắc đến Thượng Đế nữa, tuy nhiên ko thể nào là kể không còn được. Chúng tôi chỉ nêu đi ra vài ba câu điển hình nổi bật nhằm chứng tỏ rằng những bậc thánh hiền hậu ấy chỉ kính thờ và tin tưởng một Đấng Chân Thần Thượng Đế nhưng mà thôi, và cũng nhằm chứng minh Cửa Hàng chúng tôi tin yêu đạo thiệt, thờ Đức Thượng Đế, tức là Đức Chúa Trời, là hợp ý theo gót câu nói. dạy dỗ của thánh hiền hậu vậy.

Chú quí của những người hiệu đính:

Ngày ni, người tao ko người sử dụng tên tuổi “Thượng Đế” nhằm xưng gọi Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của muôn loại muôn vật, nhưng mà chỉ dùng để làm gọi nhiều cùn thần của những nước ngoài giáo. Trong Đạo Giáo Trung Quốc, Thượng đế là một trong vị thần quản lý bên trên cao, điều hành và quản lý cõi thần linh, còn được gọi là Ngọc Hoàng. Trong Hồi Giáo, Thượng đế là Allah. Trong bấm Độ Giáo, Thượng Đế là Brahma. Trong đạo Cao Đài, Thượng Đế là Cao Đài Tiên Ông. Trong Phật Giáo, Thượng Đế là Đế Thích.

Xem thêm: diễn viên hữu tín là ai