thống đốc ngân hàng nhà nước là ai

Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước lúc này là ai? Cơ cấu tổ chức triển khai của NHNN

Bạn đang xem: thống đốc ngân hàng nhà nước là ai

Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước lúc này là ai? Cơ cấu tổ chức triển khai của NHNN (Hình kể từ internet)

Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước lúc này là ai?

Ngân sản phẩm Nhà nước nước ta là cơ sở ngang cỗ của nhà nước, Ngân sản phẩm Trung ương của nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam; triển khai tác dụng vận hành núi sông về chi phí tệ, sinh hoạt ngân hàng và nước ngoài hối; triển khai tác dụng của Ngân sản phẩm Trung ương về tạo ra chi phí, ngân hàng của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán và đáp ứng cty chi phí tệ mang lại Chính phủ; vận hành núi sông những cty công nằm trong phạm vi vận hành của Ngân sản phẩm Nhà nước. (Điều 1 Nghị tấp tểnh 102/2022/NĐ-CP)

Còn bên trên Điều 3 Nghị tấp tểnh 123/2016/NĐ-CP quy định: Sở trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Sở là member nhà nước và là kẻ hàng đầu Sở, cơ sở ngang Sở, hướng dẫn công tác làm việc của Sở, cơ sở ngang Bộ; phụ trách vận hành núi sông về ngành, nghành nghề dịch vụ được phân công; tổ chức triển khai thực hành và bám theo dõi việc thực hành pháp lý tương quan cho tới ngành, nghành nghề dịch vụ được giao phó vô phạm vi toàn nước.

Thủ trưởng cơ sở ngang Sở tùy từng từng cơ sở tiếp tục mang tên gọi không giống nhau như: Sở trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Sở trưởng, Chủ nhiệm Văn chống Chính phủ; Tổng Thanh tra nhà nước và Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước.

Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước lúc này là bà Nguyễn Thị Hồng.

Cơ cấu tổ chức triển khai của Ngân sản phẩm Nhà nước

Tại Điều 3 Nghị tấp tểnh 102/2022/NĐ-CP quy tấp tểnh về tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Ngân sản phẩm Nhà nước như sau:

- Vụ Chính sách chi phí tệ.

Vụ Chính sách chi phí tệ sở hữu 6 chống.

- Vụ Quản lý nước ngoài ăn năn.

Vụ Quản lý nước ngoài ăn năn sở hữu 4 chống.

- Vụ Thanh toán.

Vụ Thanh toán sở hữu 4 chống.

- Vụ Tín dụng những ngành kinh tế tài chính.

Vụ Tín dụng những ngành kinh tế tài chính sở hữu 5 chống.

- Vụ Dự báo, đo đếm.

Vụ Dự báo, đo đếm sở hữu 4 chống.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

Vụ Hợp tác quốc tế sở hữu 5 chống.

- Vụ Ổn tấp tểnh chi phí tệ - tài chủ yếu.

- Vụ Kiểm toán nội cỗ.

Vụ Kiểm toán nội cỗ sở hữu 4 chống.

- Vụ Pháp chế.

Vụ Pháp chế sở hữu 3 chống.

Xem thêm: thiếu tướng nguyễn duy ngọc là còn ai

- Vụ Tài chủ yếu - Kế toán.

Vụ Tài chủ yếu - Kế toán sở hữu 5 chống.

- Vụ Tổ chức cán cỗ.

Vụ Tổ chức cán cỗ sở hữu 5 chống.

- Vụ Truyền thông.

- Văn chống.

- Cục Công nghệ vấn đề.

- Cục Phát hành và kho quỹ.

- Cục Quản lý dự trữ nước ngoài ăn năn núi sông.

- Cục Quản trị.

- Sở Giao dịch.

- Cơ quan lại Thanh tra, giám sát ngân hàng.

- Các Trụ sở bên trên tỉnh, TP.HCM trực nằm trong TW.

(20 cơ sở này là đơn vị chức năng hành chủ yếu hùn Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước triển khai tác dụng vận hành núi sông và tác dụng Ngân sản phẩm Trung ương)

- Viện Chiến lược ngân hàng.

- Trung tâm tin tức tín dụng thanh toán Quốc gia nước ta.

- Thời báo Ngân sản phẩm.

- Tạp chí Ngân sản phẩm.

- Học viện Ngân sản phẩm.

(05 cơ sở, đơn vị chức năng này là đơn vị chức năng sự nghiệp đáp ứng tác dụng vận hành núi sông của Ngân sản phẩm Nhà nước)

Thông đốc Ngân sản phẩm Nhà nước trình Thủ tướng tá nhà nước phát hành Quyết tấp tểnh quy tấp tểnh tác dụng, trọng trách, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Cơ quan lại Thanh tra, giám sát ngân hàng và list những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập không giống nằm trong Ngân sản phẩm Nhà nước.

Thông đốc Ngân sản phẩm Nhà nước phát hành đưa ra quyết định quy tấp tểnh tác dụng, trọng trách, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của những đơn vị chức năng nằm trong Ngân sản phẩm Nhà nước bám theo quy tấp tểnh của pháp lý, trừ Cơ quan lại Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Xem thêm: cha của inosuke là ai

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Shop chúng tôi giành riêng cho quý khách của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, sung sướng lòng gửi về E-Mail [email protected].