ông cao toàn mỹ là ai

Trong khi trận chiến pháp luật thân thuộc ông Cao Toàn Mỹ và hoa khôi Trương Hồ Phương Nga sắp đến hồi cam go, vô số thắc mắc đưa ra là ông Cao Toàn Mỹ nhiều cỡ này và hiện tại đang thực hiện ngôi nhà doanh nghiệp lớn nào?