lưu bị là ai

 

(160-223)

Bạn đang xem: lưu bị là ai


 • Tên giàn giụa đủ: Lưu Bị
 • Quốc tịch: Thục Hán (Trung Quốc)
 • Ngày sinh: Năm 160
 • Nơi sinh: Trác Châu, Hà Bắc
 • Ngày mất: 10 mon 6 năm 223
 • Nơi mất: Thành Bạch Đế, Trùng Khánh

Lưu Bị là 1 vị thủ lĩnh quân phiệt, nhà vua khai quốc căn nhà Thục Hán thời Tam Quốc vô lịch sử vẻ vang Trung Quốc, Lưu Bị được sử sách xác nhận là loại dõi xa vời của hoàng gia căn nhà Hán. Xuất đằm thắm căn nhà bần hàn, ông cần tự động làm việc thám thính sinh sống thời trẻ con. Sự nghiệp của Lưu Bị khởi điểm bằng sự việc nhập cuộc trấn áp cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng và thực hiện quan liêu mang đến triều đình, tuy nhiên lối hoán vị lộ của ông ban sơ ko được bóng. Gặp khi căn nhà Hán giảm sút và nổ rời khỏi cuộc chiến tranh quân phiệt, Lưu Bị nằm trong nhì người huynh đệ kết tức là Quan Vũ và Trương Phi từ từ tự động kiến thiết xây dựng lực lượng và nhập cuộc vô trận đánh này. Tuy nhiên, cuộc tranh cường của Lưu Bị ko tiện lợi, ông rất nhiều lần thất bại và cần lên đường nương nhờ bên dưới trướng nhiều chư hầu đương thời như Lã Thầy, Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Biểu.

Trong thời hạn nương nhờ Lưu Biểu ở Kinh châu, Lưu Bị được Gia Cát Lượng theo đòi phò tá và vạch rời khỏi Long Trung đối sách nhằm giành thiên hạ. Theo lối lối này, ông links với quân phiệt Tôn Quyền ở Giang Đông nằm trong chống Tào Tháo ở phía bắc, sở hữu được 1 phần Kinh châu và ngay gần hoàn hảo Ích châu thực hiện khu đất dựng nghiệp. Tuy nhiên, kế hoạch Long Trung đối sách đem nguy hiểm cơ vỡ vì thế liên minh với Tôn Quyền nứt rạn, chúng ta Tôn xâm chiếm phần Kinh châu của ông và thịt Quan Vũ, khiến cho Lưu Bị đựng quân tiến công báo thù địch và ấn định giành lại khu đất, sau thời điểm chính thức xưng nhà vua nhằm nối tiếp tục căn nhà Hán một vừa hai phải bị chúng ta Tào đoạt ngôi. Thất bại ở Di Lăng khiến cho Lưu Bị suy sụp, lâm dịch rồi chết thật. Cơ nghiệp ông kiến thiết xây dựng được để lại cho những người con cái cả Lưu Thiện và phó mang đến quá tướng mạo Gia Cát Lượng phò tá.

Lưu Bị là 1 trong mỗi anh hùng chủ yếu của đái thuyết Tam quốc trình diễn nghĩa. Trong kiệt tác này La Quán Trung xây đắp Lưu Bị là anh hùng chủ yếu diện, đem lòng nhân kể từ có nhân, thương dân như con cái của một vị vua thánh thiện (Tuyệt nhân là Lưu Bị, tuyệt gian trá là Tào Tháo, tuyệt trí là Khổng Minh)


 • 160: Lưu Bị mang tên tự động là Huyền Đức, người thị xã Trác, quận Trác nằm trong U châu.\ Ông là loại dõi của Trung Sơn Tĩnh vương vãi Lưu Thắng – người con cái loại của Hán Cảnh Đế. Ông nội Lưu Bị là Lưu Hùng, được cử thực hiện Hiếu liêm, thực hiện thị xã mệnh lệnh thị xã Phạm nằm trong Đông quận. Cha Lưu Bị là Lưu Hoằng rơi rụng sớm.
 • 184: quân khởi nghĩa Khăn Vàng vì thế Trương Giác đứng đầu nổi dậy chống triều đình. Lưu Bị cất binh chung căn nhà Hán chống Khăn Vàng ở Trác quận. Ông đem Quan Vũ, Trương Phi nằm trong lực lượng bạn dạng cỗ thâm nhập vô quân triều đình bên dưới quyền Hiệu úy Trâu Tĩnh.
 • 188: anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi giao đấu với quân cướp địa hạt bị bại trận, bèn quăng quật thị xã Cao Đường cho tới nương nhờ người bạn làm việc cũ là Công Tôn Toản ở U châu.
 • 194: Không lâu sau thời điểm Từ châu được giải vây, Đào Khiêm xót xa nặng trĩu, đưa ra quyết định tiến bộ cử Lưu Bị thực hiện Từ châu mục thay cho bản thân, nèn dưng biểu lên Hán Hiến Đế.  
 • 200: Tào Tháo đại thắng Viên Thiệu ở Quan Độ. Tào Tháo đắc thắng, coi thường Lưu Bị, sai Sái Dương lên đường tiến công Nhữ Nam. Lưu Bị đem quân rời khỏi địch, đánh tan quân Tào, Quan Vũ thịt bị tiêu diệt Sái Dương.
 • 207: ông được Từ Thứ theo đòi chung, Từ Thứ tiến bộ cử một người các bạn là Gia Cát Lượng mang đến ông. Lúc tê liệt Gia Cát Lượng đang được ở ẩn.
 • 208: Lưu Bị liên quân với Tôn Quyền tiến công trận Xích Bích với Tào túa.
 • 218: Lưu Bị phó mang đến Gia Cát Lượng trấn lưu giữ Thủ Đô, tự động bản thân nằm trong mẹo sĩ Pháp Chính khởi 10 vạn quân đi tiến công Hán Trung. 
 • 219: Lưu Bị xưng Hán Trung vương vãi.
 • 220: Lưu Bị rơi rụng Kinh Châu và Quan Vũ bị Lã Mông căn nhà Đông Ngô thịt.
 • 221: Lưu Bị lấy quốc hiệu là Hán nhằm nối tiếp tục Lưu Hiệp, bịa niên hiệu là Chương Vũ. Từ tê liệt căn nhà Thục Hán chính thức. 
 • 223: Lưu Bị chết thật bên trên cung Vĩnh An, lâu 63 tuổi hạc.

 Chiêu Liệt Đế (Lưu Bị) qua quýt đường nét vẽ của Diêm Lập Bản, họa sỹ thời căn nhà Đường. (Minh họa ko đúng đắn, vì thế Lưu Bị không tồn tại râu).

 Tranh vẽ Lưu Bị (160-223)

 Một minh họa Lưu Bị kể từ triều đại căn nhà Minh vô Nhà thờ Hồi giáo.

 Hình họa bên trên mộc của Lưu Bị vô cuốn Tam quốc trình diễn nghĩa kể từ thời căn nhà Thanh (mặc quan liêu phục thời trung thế kỉ Trung Quốc, sai với thực tiễn, Lưu Bị vốn liếng cũng không tồn tại râu.

 Tranh vẽ minh họa Lưu Bị - Chiêu Liệt Đế (160-223)

  Tranh vẽ minh họa Lưu Bị - Chiêu Liệt Đế (160-223)

  Tranh vẽ minh họa Lưu Bị - Chiêu Liệt Đế (160-223)

 Ba bằng hữu Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi


Tranh vẽ minh họa Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi kết nghĩa đục viên.

Tranh vẽ Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi kết nghĩa đục viên được vẽ vì thế Matsumura Goshun.Xem thêm: đức ông là ai

Tranh vẽ Lưu Bị tía phiên cho tới thăm hỏi Khổng Minh, giành vẽ đời căn nhà Minh.
 

Tranh vẽ Lưu Bị tía phiên cho tới thăm hỏi Khổng Minh, giành vẽ vì thế Kuniyoshi Utagawa.

Tranh vẽ thời căn nhà Minh tế bào mô tả Gia Cát Lượng (trái, bên trên một con cái ngựa) rời ngoài điểm ẩn dật mộc mạc của tớ nhằm nhập cuộc phò tá Lưu Bị (phải).

 Tranh vẽ Khổng Minh và Lưu Bị với Long Trung đối sách.

Tranh vẽ Lưu Bị (cưỡi ngựa) cho tới thăm hỏi Tư Mã Huy.

Tranh vẽ Lưu Bị và những người dân qua quýt sông được tế bào mô tả trong những tranh ảnh ở Di Hòa viên.

Tranh vẽ Lưu Bị xưng đế, bên trên Trường Lang ở Di Hòa viên, Bắc Kinh.

 Tượng Lưu Bị bên trên đền rồng thờ Gia Cát Lượng bên trên Thủ Đô.

Tượng Lưu Bị ở Vũ Hầu Tự

 Tạo hình anh hùng Lưu Bị vô phim Tam quốc (2010) vì thế Vu Hòa Vĩ thủ vai.

Hán Huệ lăng điểm chôn đựng của Lưu Bị.

Xem thêm: tổng thống mỹ 2016 là ai