dương thái anh là con ai


  • 17/12/2022
  • Ban tin tức truyền thông
  • 641

Là 1 trong các 144 khuôn mặt ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12, anh Dương Thái Anh (24 tuổi) là ủy viên trẻ em nhất trực thuộc ban chấp hành kỳ này. 

Bạn đang xem: dương thái anh là con ai

Dương Thái Anh (sinh năm 1998, quê Quảng Bình) sở hữu chuyên môn Cử nhân Kinh tế và Quan hệ quốc tế, Trung cấp cho lý luận chủ yếu trị.

Tháng 6/2022, bên trên Đại hội Đoàn Tập đoàn Điện lực VN lượt loại IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, anh Thái Anh được bầu thẳng bên trên Đại hội thực hiện Tắc thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực VN.

Chân dung Dương Hải Anh – ủy viên trẻ em nhất nhập Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 12

Theo đó, chiều 15/12/2022, bên trên phiên loại tư Đại hội đại biểu cả nước Đoàn TNCS Sài Gòn lượt loại XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, anh Dương Thái Anh được bầu nhập Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương nằm trong 143 khuôn mặt ủy viên lượt này.

Ngoài Dương Thái Anh, nhập ban chấp hành Trung Ương Đoàn khóa này  còn sở hữu sự gom mặt mày của 2 đại biểu bọn họ Dương không giống. Trong số đó sở hữu đồng chí: Dương Xuân Khiêm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Dương Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, Tắc thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang.

Xem thêm: võ trường toản là ai

Dương Hạnh

Tác giả

Bình luận