dratelling là ai


DraTelling là một trong kênh YouTube VN chuyên nghiệp thực hiện nội dung storytime animation.

Tiểu sử[]

DraTelling thương hiệu thiệt là Trương Hoàng Long, sinh ngày 12/11/199X. Anh từng là học viên chuyên nghiệp hoá ngôi trường trung học phổ thông Hùng Vương và lúc này anh đang được học tập Công nghệ Sinh học tập bên trên Trường Đại học tập Khoa học tập Tự nhiên.[1] Trong khoảng chừng thời hạn thực hiện SV, anh đã trải thật nhiều việc làm, nhập ê đem thực hiện nhân viên cấp dưới đáp ứng bên trên cửa hàng Món Huế (cũng là việc làm trước tiên của anh).[2]

Bạn đang xem: dratelling là ai

Kênh DraTelling[]

Kênh DraTelling đã và đang được lập rời khỏi vào trong ngày 13/9/2020 với Clip animation trước tiên "Sự tích bánh trung thu". Nhưng kênh chính thức gửi thanh lịch thực hiện nội dung storytime animation nhập mon 2/2021 vói Clip "Công việc trước tiên của tôi" và kế tiếp thực hiện nội dung này đến tới lúc này.

Nội dung đa phần của kênh bao hàm những hưởng thụ của DraTelling về cuộc sống đời thường, bao hàm việc làm, môn học tập,... qua chuyện giọng điệu vui nhộn và animation giản dị và đơn giản của anh ấy.

Kênh đã nhận được được sự để ý quan trọng kể từ Dương FG Khi nhiều Clip của anh ấy đã và đang được Dương react lại.[3] Sau ê kênh đã và đang được Dương FG cho tới nhập FG Studio.[4]

Ảnh[]

Nguồn tham lam khảo[]