đại sứ thương hiệu celine là ai

Lisa (Blackpink), Park Bo Gum và V (BTS) vừa phải tái mét ngộ bên trên một sự khiếu nại của Celine, sau ngay sát 1 năm 3 ngôi sao 5 cánh tạo nên bão social với mùng xuất hiện tại cộng đồng ở Paris.