chồng diễm hương là ai

Diễm Hương cho tới với Hồng Quang sau thời điểm phái nam trình diễn viên vẫn trải qua vỡ vạc với cuộc hôn nhân gia đình đầu, với 2 con cái riêng biệt.