ái thê là gì

Tiếng xưng hô của những người Việt vô cùng đa dạng và phong phú, một đại kể từ nhân xưng hoàn toàn có thể chứa chấp vô số phương pháp xưng hô không giống nhau. Tại thứ bực nhất số không nhiều người tớ hoàn toàn có thể nói: tôi, tao, mình…, còn thứ bực nhất số nhiều thì nói: tất cả chúng ta, bọn chúng tao, bọn chúng bản thân, bọn tao…Đại kể từ ở thứ bực nhị, loại thân phụ cũng vậy.

Trong mối liên hệ gia tộc giờ đồng hồ xưng hô cũng vô nằm trong đa dạng và phong phú, bao hàm cả phương ngữ. Thí dụ như giờ đồng hồ gọi thân phụ mẹ: thân phụ, tía, thầy, tía, cậu, má, mợ, mạ, măng, bu, bầm, u…, ấy là chưa tính những giờ đồng hồ đang được không thể được dùng thời buổi này như áng (cha), nạ (mẹ)…Riêng về phong thái xưng hô của phu nhân ck đang được với bên trên 70 cách: anh – em, ông xã – phu nhân, tôi – bản thân, ck ơi – phu nhân ơi…

Bạn đang xem: ái thê là gì

Vào thời phong con kiến, cơ hội xưng hô của những người Việt cũng đa dạng và phong phú ko tầm thường và không ít gì, vì thế thực trạng lịch sử dân tộc, cũng Chịu đựng tác động vì thế Trung Hoa. Vấn đề này thể hiện tại rõ ràng qua loa những văn phiên bản Nôm. Trong chữ Nôm, chữ  姨 (em mẹ) ghi chép tựa như chữ di 姨 trong Hán ngữ,chữ cậu 舅 viết y hệt và nằm trong nghĩa với chữ cữu 舅 trong Hán ngữ, chữ dượng 仗, tuy ghi chép khá không giống một chút ít, tuy vậy vẫn nằm trong nghĩa với chữ trượng 丈 trong Hán ngữ… Nói như thế ko Tức là dân tớ sao chép trọn vẹn cơ hội ghi chép và xưng hô của những người Trung Hoa, minh chứng là chữ chị 姉 và anh 嬰 đều ghi chép không giống chữ tỉ 妣 và huynh 兄 trong Hán ngữ; chữ em gái với nhị cơ hội ghi chép là 㛪 và 腌, vẫn rất khác với chữ muội 妹  vô Hán ngữ, chữ em trai 俺 cũng ghi chép không giống với chữ đệ弟 trong Hán ngữ.  

Ở trên đây, Shop chúng tôi van nài ra mắt cơ hội xưng hô và loại bậc gia tộc, xã hội thời phong con kiến ở việt nam, ứng với cơ hội xưng hô và loại bậc của Trung Hoa:

TỔ TIÊN – ÔNG BÀ

Ông bà những đời trước: tiên tổ 先祖.

Tổ tiên xa: viễn tổ 遠祖.

Ông tổ tối đa vô họ: gọi là cao tổ 高祖 (còn dùng để gọi người kể từ đời ông nội trở lên trên nhị đời nữa).

Ông tổ trước tiên hoặc người khai sáng sủa tông phái: sơ tổ 初祖.

Ông sơ (cha của ông cố): cao tổ phụ 高祖父.

Bà sơ (mẹ của ông cố):  cao tổ mẫu 高祖母.

Cha của ông cố ngoại: ngoại cao tổ phụ 外 高 祖 父.

Mẹ của ông cố ngoại: ngoại cao tổ mẫu 外 高 祖 母.

Ông cố (cha của ông nội): tằng tổ 曾祖, tằng tổ phụ 曾祖父.

Bà cố (mẹ của ông nội): tằng tổ mẫu 曾祖母.

Ông cố (cha của ông ngoại): ngoại tằng tổ phụ 外 曾 祖 父.

Bà cố (má của ông ngoại): ngoại tằng tổ mẫu 外 曾 祖母.

Ông bà (cha u của thân phụ u mình): tổ 祖.

Ông bà nội:  tổ phụ mẫu 祖父母.

Ông nội: nội tổ phụ 內祖父.

Bà nội: nội tổ mẫu 內祖母.

Ông ngoại: ngoại tổ phụ 外 祖 父, hay còn gọi là nước ngoài công 外 公.

Bà ngoại: ngoại tổ mẫu 外 祖 母, hay còn gọi là Ngoại Bà 外 婆.

Bà ơi (tiếng gọi bà): a bà 阿婆.

Tiếng xưng ông nội bản thân với những người khác: gia tổ 家祖.

Tiếng xưng bà nội bản thân so với người khác: gia tổ mẫu 家祖母.

Tiếng xưng ông nội đang được chết: nội tổ khảo 內祖考.

Tiếng xưng bà nội đang được chết: nội tổ tỷ 內祖妣.

Ông nội vợ: nhạc tổ phụ 岳祖父. 

Bà nội vợ: nhạc tổ mẫu 岳祖母. 

Tiếng xưng ông nội phu nhân đang được chết: nhạc tổ khảo 岳祖考. 

Tiếng xưng bà nội phu nhân đang được chết: nhạc tổ tỷ 岳祖妣.

Ông bà ngoại: ngoại tổ phụ mẫu 外祖父母.

Ông ngoại: ngoại tổ phụ 外祖父, hay còn gọi là nước ngoài công 外公.

Bà ngoại: ngoại tổ mẫu 外祖母, hay còn gọi là nước ngoài bà 外婆.

Tiếng xưng ông nước ngoài đang được chết: ngoại tổ khảo 外祖考.

Tiếng xưng bà nước ngoài đang được chết: ngoại tổ tỷ 外祖妣.

CHA MẸ

Cha mẹ (tiếng kính xưng): cao đường 高堂, đường thượng 堂上.

Cha mẹ: song thân 雙親, xuân huyên 椿萱. 

Cha: xuân đình 椿庭.

Cha (con gọi): phụ thân 父 親.

Cha ruột: thân phụ 親父, sinh phụ 生 父.

Cha ghẻ, thân phụ kế: kế phụ 繼父.

Cha nuôi: nghĩa phụ 義父, giả phụ 假父, còn gọi là dưỡng phụ 養父. 

Cha nâng đầu: nghĩa phụ 義父.  

Cha tôi (tiếng xưng thân phụ bản thân so với người khác): gia phụ 家父, gia nghiêm 家嚴.

Cha bị tiêu diệt ko chôn: cố phụ 故父. 

Cha bị tiêu diệt đang được chôn: hiển khảo 顯 考.

Cha bị tiêu diệt đang được lâu: tiên phụ 先父, tiên khảo 先考.

Bạn của cha:  phụ chấp 父執.

Mẹ: nương 娘,kiểu mẫu thân 母 親, nội thân 內親.

Mẹ: a mẫu 阿母 (còn dùng để làm chỉ vú em, vú nuôi, nhũ mẫu).

Mẹ ruột: Sanh mẫu 生母, từ mẫu 慈母, thân mẫu 親 母:

Mẹ chính (con loại chủ yếu và loại gọi phu nhân rộng lớn của cha): đích mẫu 嫡 母.

Mẹ loại (con loại chủ yếu và loại gọi phu nhân nhỏ của cha): thứ mẫu 庶 母. 

Mẹ ghẻ: kế mẫu 繼母.

Mẹ kế: vãn nương 晚娘.

Mẹ kế tiếp, u ghẻ: di nương 姨娘.

Mẹ nuôi: dưỡng mẫu 養母. 

Mẹ với ck khác: giá mẫu 嫁母. 

Mẹ bị thân phụ kể từ bỏ: xuất mẫu 出母.

Mẹ bị tiêu diệt ko chôn: cố mẫu 故母. 

Mẹ bị tiêu diệt đang được chôn: hiển tỉ 顯 妣.

Người u đang được chết: tiên mẫu 先母, tiên tỉ 先妣, tiên từ 先慈, hiển tỉ 顯妣.

Tiếng người cư tang u tự động xưng: ai tử 哀子.

Con của phu nhân nhỏ kêu phu nhân rộng lớn của thân phụ là: đích mẫu 嫡母. 

Vợ nhỏ nhắn của cha: thứ mẫu 次母 hay chư mẫu 諸母.

Vú em, vú nuôi: nhũ mẫu 乳母, nãi ma 奶媽.

Tiếng xưng u bản thân so với người khác: gia mẫu 家母, gia từ 家慈.

Tiếng chỉ thân phụ u người đối diện: lệnh đường 令堂.

Tiếng gọi thân phụ người khác: lệnh nghiêm chỉnh đường 令嚴堂, mệnh lệnh thông đường 令通?堂, lệnh xuân đường 令椿堂.

Tiếng tôn xưng u người khác: lệnh mẫu 令母, lệnh từ 令慈, tôn đường 尊堂, mệnh lệnh kể từ đường  令慈堂, huyên đường 萱堂, lệnh huyên đường 令萱堂.

Tiếng gọi em gái hoặc chị của mẹ: di nương 姨娘, còn gọi là tòng mẫu 從母.

Tiếng gọi u của đồng chí hoặc của người tiêu dùng đồng học: bá mẫu 伯母.

Tiếng gọi người thiếp của cha: di mẫu 姨母.

Tiếng gọi thân phụ của những người rộng lớn tuổi hạc rộng lớn mình: bá phụ 伯父.

Tiếng gọi thân phụ của đồng chí hoặc các bạn đồng học: bá phụ 伯父.

Tiếng gọi em gái hoặc chị của mẹ: di mẫu 姨母.

Tiếng gọi u của đồng chí hoặc của người tiêu dùng đồng học: bá mẫu 伯母.

ANH CHỊ EM

Anh (cùng ruột thịt): huynh 兄.

Anh em: huynh đệ 兄弟, côn đệ 昆弟.

Anh và em gái: huynh muội 兄妹.

Anh em ruột: bào huynh đệ 胞兄弟.

Anh ruột: bào huynh 胞兄.

Anh cả, anh trưởng: bá 伯, đại huynh 大兄, đại ca 大哥.

Anh: ca 哥, ca ca 哥哥.

Anh học tập nằm trong thầy: sư huynh 師 兄.

Anh em ruột: thân huynh đệ 親兄弟.

Anh ruột: bào huynh 胞兄.

Anh họ: biểu ca 表哥.

Anh tôi (tiếng gọi anh Khi thì thầm với những người khác): gia huynh 家兄.

Anh tôi (khiêm từ): tệ huynh 敝兄.

Anh (tiếng tôn xưng anh trai người khác): lệnh huynh 令兄.

Anh em chúng ta (con chú bác): đích lối huynh đệ 嫡堂兄弟, lối huynh đệ 堂兄弟 hay tòng huynh đệ 從兄弟.

Anh em chúng ta (con cô, con cái cậu, con cái dì): biểu huynh đệ 表兄弟.

Anh em và một cụ: tụng đường 從堂.

Anh em và một kị: tái tụng đường 再從堂.

Anh và em trai của vợ: nội huynh đệ 內兄弟.

Người đàn anh: huynh trưởng 兄長.

Chị: tỉ 姊, tỉ tỉ 姊 姊, thơ thơ 姐 姐.

Chị em gái: tỉ muội 姊妹.

Chị em ruột: bào tỉ muội 胞姊妹.

Chị ruột: bào tỉ 胞姊.

Chị: tỉ 姊, tỉ tỉ 姊姊.

Chị (gọi thân thiện mật): hiền tỉ 賢姊.

Chị gái kết nghĩa: nghĩa tỉ 義姊

Chị họ: biểu tỉ 表姊.

Chị em chúng ta (con cô, con cái cậu, con cái dì): biểu tỉ muội 表姊妹.

Em trai: đệ 弟.

Em trai ruột: bào đệ 胞弟, hay còn gọi là xá đệ 舍弟.

Em (tiếng gọi người không giống một cơ hội thân thiện mật): tiểu lão đệ 小老弟.

Em trai của những người không giống (tiếng tôn xưng em trai người khác): lệnh đệ 令弟.

Em tôi (tiếng xưng em bản thân so với người khác): gia đệ 家弟.

Em trai (tiếng người anh gọi em trai): thúc 叔.

Em trai (tiếng chị dâu gọi em trai của chồng): thúc 叔.

Em trai của chồng: đệ 娣.

Em trai (tiếng tôn xưng em trai người khác): lệnh đệ 令弟.

Em trai họ: biểu đệ 表弟.

Em nó (khiêm kể từ, giờ đồng hồ nhằm gọi những người dân thân thiện, thông thường sử dụng mang lại sản phẩm bên dưới mình): xá đệ舍弟.

Em gái: muội 妹, tè muội 小妹.

Em gái ruột: bào muội 胞妹, còn gọi là xá muội 舍 妹.

Em gái (gọi thân thiện mật): hiền muội 賢妹.

Em gái - xa xưa bà bầu nằm trong lấy một ck, chị gọi em là: đễ 娣.

Em gái - xa xưa phiếm xưng em gái là: đễ 娣, hay còn gọi là muội muội 妹妹.

Em gái kết nghĩa, em gái nuôi: nghĩa muội 義妹.

Em gái họ: biểu muội 弟妹.

Tiếng tôn xưng em gái người khác: lệnh muội 令妹.

Tiếng người ck gọi em gái của phu nhân mình: di muội 姨妹.

Anh em chú bác: đồng lối huynh đệ 同堂兄弟 (gọi tắt là lối huynh đệ 堂兄弟),

Anh em và một cụ: tụng đường 從堂.

Anh em và một kị: tái tụng đường 再從堂.

DÂU RỂ

Chàng rể: sanh 甥, tế 壻, nữ giới tế 女婿.

Người rể hiền lành tài: hiền tế 賢婿.  

Con rể: bán tử 半子.

Ông gia và con cái rể: cữu sanh 舅甥.

Ông nhạc: nhạc trượng 岳丈.

Người nam nhi ở rể điểm căn nhà vợ: chuế tế 贅壻. 

Anh rể: tỉ trượng 姊 丈, tỉ phu 姊夫.

Anh rể (tiếng xưng hô thân thiện đồng đội rể): khâm huynh 襟兄.

Em rể: muội trượng 妹丈, muội phu 妹 夫, còn gọi là khâm đệ 襟弟.

Em rể (tiếng xưng hô thân thiện đồng đội rể): khâm đệ 襟弟.

Nàng dâu: phụ 婦.

Dâu rộng lớn, dâu cả: trưởng tức 長媳. 

Dâu thứ: thứ tức 次媳. 

Dâu út: quý tức 季媳 

Bà sui: thân gia mẫu 親家母.

Chị dâu: tẩu 嫂, tẩu tẩu 嫂嫂.

Chị dâu (tiếng thiếu phụ gọi chị dâu): mỗ 姆.

Chị dâu (tiếng xưng chị dâu bản thân so với người khác): gia tẩu 家嫂.

Chị dâu: tẩu 嫂, tợ phụ 似婦, tẩu tử 嫂 子, huynh tẩu 兄嫂.

Em dâu: đệ phụ 弟 婦,  đệ tức 弟媳. 

Con dâu: nữ tế 女婿, tức phụ 媳婦.

VỢ CHỒNG

Vợ: thê 妻, phụ 婦.

Vợ (cách gọi thông tục): gia tiểu 家小.

Vợ con: cung thất 宮室, thê tử 妻子, gia tiểu 家小.

Vợ chủ yếu, phu nhân cả, phu nhân lớn: đích thê 嫡妻, chính thê 正妻, phát thê 髮妻, chủ yếu thất 正室 haychủ phụ 主婦 (từ này còn dùng để làm gọi nữ giới công ty nhân).

Vợ sau, phu nhân lẽ: kế thất 繼室.

Vợ lẽ, thiếp (ngày xưa): di thái thái 姨太太.

Vợ lẽ, cô hầu, thiếp: tiểu 小.

Vợ nhỏ nhắn, phu nhân hầu, thiếp: thứ thê: 次妻, trắc thất 測室, bàng thê 傍妻.

Vợ bị ck bỏ: xuất thê 出妻.

Vợ (người ck gọi): phu nhân 夫人, nội tử 內子, nội nhân 內人, tiện nội 賤內.

Vợ (người ck gọi thân thiện mật): hiền thê 賢妻, ái thê 嬡妻, nương tử 娘子.

Tiếng tôn xưng so với vợ: phu nhân 夫人.

Vợ vụng về của tớ (cách thưa khiêm tốn): 拙妻 chuyết thê, chuyết kinh 拙荊.

Từ gọi người vợ: nội tướng 內相.  

Từ gọi chúng ta sản phẩm mặt mũi vợ: nội thân 內親.

Gia đình mặt mũi vợ: nhạc gia 岳 家 (từ này thông thường hiểu thực hiện là cha vợ).

Cha vợ: nhạc phụ 岳父, hay còn gọi là trượng nhân 丈 人,nước ngoài phụ 外 父,nhạc trượng 岳丈 hay trượng nhân phong 丈人峰 (do ngọn núi Trượng Nhân phong 丈人峯 có hình dạng tựa như ông già nua nên thân phụ phu nhân được gọi là nhạc trượng, trượng nhân phong).

Cha phu nhân (sống): nhạc phụ 岳父.

Cha phu nhân (chết) : ngoại khảo 外考.

Mẹ vợ: ngoại cô 外姑, hay còn gọi là nước ngoài mẫu 外 母.

Mẹ phu nhân (sống): nhạc mẫu 岳母.

Mẹ phu nhân (chết): ngoại tỉ 外妣.

Anh vợ: thê huynh 妻兄, đại cựu 大舅, nước ngoài huynh 外兄. 

Chị vợ: đại di 大姨. 

Em trai của vợ: ngoại đệ 外弟, thê đệ 妻弟, tè cựu tử 小舅子. 

Em gái của vợ: tiểu di tử 小姨 子, thê muội 妻妹.

Tiếng người ck gọi em gái của phu nhân mình: di muội 姨妹.

Anh và em trai của vợ: nội huynh đệ 內兄第.

Vợ của những người anh: tự phụ 姒婦.

Vợ của những người em: đệ phụ 娣婦.

Vợ chồng: đồng thất 同室, gia thất 家室, phu thê 夫妻.

Vợ ck, song lứa: kháng lệ 伉儷.

Vợ ck (tiếng gọi phu nhân ck người không giống một cơ hội lịch sự): hiền kháng lệ 賢伉儷.

Chồng: phu 夫.

Chồng (người phu nhân gọi): 郎 lang, lương y quân 郎君, tướng tá công 相公, lương nhân 良人, phu tế夫壻, trượng phu 丈夫, lương phu 良夫.

Chồng trước: tiền phu 前夫.

Cha u chồng: cô chương 姑嫜, cữu cô 舅姑, công cô 公姑, công bà 公婆.

Cha chồng: chương 嫜, chương phụ 嫜父, quân phụ 君 父, công công 公公.

Mẹ ck (cách con cái dâu gọi): cô 姑.

Mẹ chồng: quân mẫu 君 母.

Vợ gọi u ck là: đại gia 大家.

Anh ck (đàn bà gọi): bá 伯, đại bá 大伯, phu huynh 夫兄.

Chị chồng: đại cô 大 姑.

Em trai của chồng: phu đệ 夫弟, tè thúc 小叔. 

Em gái của chồng: tiểu cô 小姑.

Em gái của ck (cách chị dâu gọi): cô 姑.

Vợ của em chồng: tiểu thẩm 小嬸.

Chồng gọi người phu nhân của đồng đội phu nhân bản thân là: cữu tẩu 舅嫂.

Tiếng xưng hô so với người không giống nhằm chỉ người phu nhân của mình: nội nhân 內人 hay nội tử 內子.

CHÚ - THÍM - BÁC

Chú hoặc chưng trai thưa chung:  chư phụ 諸父.

Từ gọi công cộng chú và bác: thúc bá 叔伯.

Chú: thúc 叔, thúc đẩy thúc 叔叔.

Chú: thúc phụ 叔父.

Chú ruột: thúc phụ 叔父, lối thúc 堂叔 (mình tự động xưng là lối Tôn 堂孫).

Chú hai: nhị thúc 二叔.

Chú vợ: thúc nhạc 叔岳.

Tiếng xưng chú bản thân so với người khác: gia thúc 家叔.

Tiếng tôn xưng chú người khác: lệnh thúc 令叔.

Chú của thân phụ mình: tổ thúc 祖叔.

Thím (vợ của chú): thẩm 嬸.

Thím (vợ của em chồng): tiểu thẩm 小嬸.

Bác: bá 伯, bá bá 伯伯.

Bác (anh của cha): bá phụ 伯父.

Bác ruột: đường bá 堂伯 (mình tự động xưng là lối tôn 堂孫).

Bác gái (vợ của những người anh thân phụ mình): bá mẫu 伯母, bá nương 伯娘.

Bác vợ: bá nhạc 伯岳.

Bác trai của thân phụ mình: tổ bá 祖伯.

Bác gái của thân phụ mình: tổ cô 祖姑. 

CẬU - MỢ - CÔ - DƯỢNG - DÌ

Cậu (anh em trai của mẹ): cữu phụ 舅父.

Cậu vợ: cựu nhạc 舅岳.

Cậu và cháu: cữu sanh 舅甥.

Mợ (vợ của cậu): cữu mẫu 舅母, cữu ma 舅媽, hay còn gọi là cấm 妗.

Từ gọi chung cô, thím hoặc chưng gái: chư mẫu 諸母.

Cô/dì: a di 阿姨 (cô thân phụ là tam di 三姨, cô tư là tứ di 四姨). 

Cô (chị, em gái của cha): cô 姑, thân cô 親姑, lối cô 堂 姑.

Xem thêm: bạch công khanh la con của ai

Tiếng tôn xưng người cô rộng lớn tuổi: cô trượng 姑丈.

Tiếng con cháu tự động xưng với cô: đường tôn 堂孫.

Dượng (chồng của cô): cô trượng 姑丈, tôn trượng 尊丈. 

Dượng (chồng của dì): di trượng 姨丈, biểu trượng 表丈.

Dượng (chồng sau của mẹ): cô trượng 姑丈.

Dì (chị hoặc em gái mẹ): di 姨.

Dì (chị hoặc em gái vợ): di 姨.

Tiếng tôn xưng người dì rộng lớn tuổi: di trượng 姨丈.

CON – CHÁU - CHÍT - CHẮT

Con kiểu mẫu (cha u gọi): hài tử 孩子, hài nhi 孩兒.

Con trưởng đích: trủng tử 冢子, trủng tự 冢嗣.

Con của phu nhân lớn: đích tử 嫡 子.

Con của phu nhân nhỏ: thứ tử 庶 子. 

Con thứ: chi tử 支子 (trừ con cái đầu lòng, những thành viên khác gọi là chi tử 支子).

Con loại hai: trọng tử 仲子.

Con trai trưởng (con cả = loại hai): trưởng tử 長子, trưởng nam 長男.

Con trai trưởng của loại loại (vợ nhỏ): trưởng loại tử 長 庶 子.

Con trai loại nhị của loại loại (vợ nhỏ): thứ loại tử 次 庶 子.

Con trai loại thân phụ của loại loại (vợ nhỏ): tam loại tử 三 庶 子.

Con trai kế tiếp (kế trưởng nam): thứ nam 次男, loại tử 次 子.

Con trai của phu nhân nhị, phu nhân thân phụ, phu nhân tư…gọi là: thứ nam 庶 男,loại tử 庶 子. (Chú ý: “thứ” 庶 ở trên đây ghi chép không giống chữ “thứ” 次 trong nam nhi kế tiếp (cũng gọi là loại nam  次男 hay loại tử 次 子).

Con trai loại thân phụ (kế loại nam): tam nam 三 男, tam tử 三 子.

Con trai loại tư: tứ nam 四 男: hay còn gọi là tứ tử 四 子.

Con trai út: quý nam 季男, vắng vẻ nam 晚男, ấu nam 幼 男, ấu tử 幼 子.

Con trai tôi, con cháu nó (khiêm từ - giờ đồng hồ thân phụ u xưng con mình với những người khác): tiểu nhi 小兒.

Con gái lớn: trưởng nữ 長女.

Con gái loại nhị (kế trưởng nữ): thứ nữ 次女.

Con gái của phu nhân nhị, phu nhân thân phụ, phu nhân tư…gọi là: thứ nữ 庶 女 (chữ “thứ” 次 viết không giống “thứ” 次 sử dụng mang lại phụ nữ loại hai).

 Con gái loại ba: tam nữ 三 女.

Con gái loại tư: tứ nữ 四 女.

Con gái út: quý nữ 季女, vắng vẻ nữ 晚女, ấu nữ 幼 女.

Con gái chưa tồn tại chồng: sương nữ 孀女.

Con gái ko lấy ck, còn trinh: xử nữ 處女, còn gọi là xử tử 處子. 

Con gái đang được với chồng: giá nữ 嫁女.

Con gái yêu thương mến, được sủng ái: ái nữ 愛女, kiều nữ 嬌女.

Tiếng tôn xưng phụ nữ người khác: lệnh ái 令嬡, mệnh lệnh viên 令媛, thiên kim 千金, mệnh lệnh thiên kim 令千金. 

Con mồ côi: cô tử 孤子, cô nữ 孤女.

Con không cha mẹ và thiếu phụ góa: cô sương 孤孀, cô quả 孤寡.

Con không cha mẹ u tự động xưng là: ai tử 哀子, ai nữ 哀女.

Con không cha mẹ cả thân phụ và u tự động xưng là: cô ai tử 孤哀子, cô ai nữ 孤哀女.

Con không cha mẹ cha: 孤子 cô tử (người nhằm tang thân phụ nhưng mà u còn sinh sống tự động xưng là cô tử 孤子).

Con nuôi: giả tử 假子, chăm sóc tử 養子, nghĩa tử 義子, 恩兒 ân nhi.

Con phu nhân lẽ: thứ tử 庶子.

Con tự động xưng với thân phụ u là: nhi 兒.

Con tự động xưng với thân phụ ghẻ là: chấp tử 執子.

Cha u gọi con cháu là: nhi 兒.

Tiếng gọi người con yêu thương mến: ái nhi 愛兒.

Con trai của mình: nhi tử 兒子.

Tiếng gọi con cái của đồng chí mình: hiền điệt 賢姪, thế điệt 世姪.

Tiếng tôn xưng loài người khác: công tử 公子, mệnh lệnh lang 令郎.

Con hư hỏng hỏng: bại tử 敗子.

Con của ck hoặc phu nhân trước: giả tử 假子.

Con đỏ: 兒子 nhi tử.

Tiếng tự động xưng của con cái (trai và gái) so với thân phụ mẹ: hài nhi 孩兒.

Tiếng gọi nam nhi của mình: 兒子 nhi tử.

Con trưởng của phu nhân cả hoặc con cái của phu nhân cả: đích tử 嫡子.

Con lai (cha u ko nằm trong huyết hệ chủng tộc): hỗn huyết nhi 混血兒.

Con trai của cậu (anh hoặc em của mẹ): nội huynh đệ 內兄弟.

Con con cháu thưa chung: nhi tôn 兒孫.

Cháu: điệt 姪, tòng tử 從子.

Cháu (con của anh ý hoặc em trai mình): điệt nữ 姪女, điệt tử 姪子.

Cháu trưởng: đích tôn 嫡孫, trưởng tôn 長孫.

Cháu nội: nội tôn 內孫.

Cháu ngoại: sanh 甥, nước ngoài tôn 外孫.

Cháu nối loại xưng là: đích tôn  嫡孫.

Cháu họ: biểu điệt 表姪, tức là con cái của đồng đội chúng ta (con cô, con cái cậu con cái dì) hoặc bà bầu chúng ta (con cô, con cái cậu, con cái dì).

Cháu gọi là cậu: sanh 甥.

Cháu xa: côn tôn 昆孫.

Cháu rể: sanh tế  甥婿.

Cháu đời loại tám: nhưng tôn 仍孫.

Cháu nó (khiêm kể từ, giờ đồng hồ nhằm gọi những người dân thân thiện, thông thường sử dụng mang lại sản phẩm bên dưới mình): xá điệt 舍姪.

Cháu của anh: côn tôn 昆孫.

Cháu của chú ý và chưng tự động xưng là: Nội điệt 內姪.

Cháu tự động xưng với chưng của thân phụ là: vân tôn 云孫.

Tiếng tôn xưng con cháu trai người khác: lệnh điệt 令姪.

Vợ con cháu mình: điệt phụ 姪婦, còn gọi là điệt nhi tức phụ 姪兒媳婦. 

Chắt (con của con cháu nội hoặc con cháu ngoại): tằng tôn 曾孫.

Chít (cháu sáu đời, con cái của chút, chắt): huyền tôn 玄孫.

THẦY TRÒ – HỌC HÀNH

Thầy dạy dỗ học tập (tiếng xưng hô tỏ ý kính trọng hoặc thân thiện mật): lão sư 老師.

Người nữ giới sư phụ trách móc giáo dục con cái căn nhà quý tộc (ngày xưa): phó mẫu 傅母.

Người thiếu phụ nuôi dậy con kiểu mẫu thay cho cho tất cả những người khác: phó mẫu 傅母, bảo mỗ 保姆.

Em nằm trong tổ: đường đệ 堂弟.

Môn trang bị, học tập trò: đệ tử 弟子, trang bị đệ 徒弟. môn sanh 門生, học tập sanh 學生.

Con em căn nhà loại dõi học tập đỗ đạt: thư mùi hương môn đệ 書香門第.

Học fake hoặc quan liêu viên tự động xưng (khiêm từ): học sinh 學生.

Tiếng gọi sư phụ của những người khác: lệnh sư 令師.

Tiếng gọi anh hoặc sư huynh của sư phụ: sư bá 師伯.

Tiếng gọi em trai hoặc sư đệ của sư phụ: sư thúc 師叔.

Tiếng gọi học tập trò giỏi: cao đệ 高弟, 高徒 cao trang bị.

Tiếng mĩ xưng nhằm gọi con em của mình, trang bị đệ người khác: cao túc 高足 hay thượng túc 上足.

Tiếng học tập trò kính xưng với thầy: ân sư 恩師.

Học trò xưng thầy đang được chết:  tiên sư 先師.

 Người trước tiên gây dựng rời khỏi một nghề ngỗng, coi như ông tổ của nghề ngỗng ê gọi là: tiên sư 先師.

Bậc thầy nổi tiếng: danh sư 名師.

Bậc thầy tài đức: lương sư 良師.

Ông thầy học:  tiên sinh 先生.Anh (học nằm trong thầy): sư huynh 師兄.

Chị (học nằm trong thầy): sư tỷ 師妣.

Em trai (học nằm trong thầy): sư đệ 師弟.

Em gái (học nằm trong thầy): sư muội 師妹.

NAM NỮ

Đàn ông thưa chung: sĩ phu 士夫, trượng phu 丈夫. 

Người con trai con trẻ tuổi: sĩ phu 士夫 .

Người con trai thông dâm với những người khác: gian phu 奸夫, còn ghi chép là 姦夫.

Đàn bà, con cái gái: nhi nữ 兒女.

Đàn bà góa: cô sương 孤孀.

Con côi và thiếu phụ góa: cô quả 孤寡.

Người thiếu phụ với ck tấn công trận điểm xa: chinh phụ 征婦.

Người thiếu phụ nuôi trẻ: nhũ mỗ 乳姆.

Nữ công ty nhân:  chủ phụ 主婦.

Tiếng tôn xưng phụ nữ giới đang được với chồng: phu nhân 夫人.

Tiếng gọi công cộng thiếu phụ con cái gái: cô 姑.

 Tục gọi phụ nữ ko ck là: cô 姑.

Tiếng tự động xưng hoặc xưng gọi người nữ giới khác: cô 姑.

Tiếng gọi tôn trọng giành cho phụ nữ: thái cô 太家.

Tiếng gọi người nữ: cô nương 姑娘.

Cô nương căn nhà (tiếng xưng gọi người khác): cô nương gia 姑娘家.

Tiếng tôn xưng phụ nữ: đại gia 大家.

Từ tôn xưng phụ nữ giới đang được với ck và ngang tuổi hạc với mẹ: đại thẩm 大嬸.

Tiếng xưng hô so với phụ nữ giới ngang sản phẩm hoặc với tuổi hạc sát vì thế tuổi hạc thân phụ mình: chư mẫu 諸母.

TRẺ EM

Trẻ em: nhi đồng 兒童.

Trẻ con cái nhỏ dại: cúc tử 鞠子. 

Bé trai, nhỏ nhắn gái: anh nhi 嬰兒.

Trẻ sơ sinh: anh nhi 嬰兒.  

Trẻ con: hài tử 孩子, nhi tử 兒子, hài nhi 孩兒.

Trẻ mất mặt thân phụ mẹ, không có ai che chở: cô lộ 孤露.

Trẻ không cha mẹ (mất thân phụ hoặc mất mặt cả thân phụ và mẹ): cô nhi 孤兒.

Đứa bé: tiểu hài nhi 小孩兒.

Bé gái: nữ hài nhi 女孩兒.

Bé trai: nam hài nhi 男孩兒.

Lũ con trẻ, trẻ em (tiếng bậc tôn trưởng xưng hô với hậu bối): nhi tào 兒曹.

Chú nhỏ nhắn căn nhà (tiếng xưng gọi người khác): tiểu hài tử gia 小孩子家.

TUỔI TÁC – CẤP BẬC

Tiếng tôn xưng người con trai rộng lớn tuổi: lão trượng 老丈 (cụ già), lão tẩu 老叟 (cụ già), trượng nhân 丈人 (ông già).

Ông cụ: lão công công 老公公.

Ông nọ (phiếm chỉ - giờ đồng hồ gọi con trai rộng lớn tuổi): mỗ ông 某翁.

Bậc bên trên bản thân nhưng mà với tuổi hạc gọi là: trưởng lão 長老.

Người già nua ko con cái con cháu nhằm nương tựa: cô lão 孤老.

Anh (tiếng gọi con trai rộng lớn tuổi hạc rộng lớn mình): huynh 兄.

Anh (tiếng gọi thân thiện mật): hiền huynh 賢兄.

Anh (tiếng tôn xưng người nam giới nằm trong lứa): ca 哥.

Anh kết nghĩa, anh nuôi: nghĩa huynh 義兄.

Tiếng xưng hô của những người nhiều tuổi hạc (trưởng bối 長輩) so với người không nhiều tuổi hạc (vãn bối 晚輩): hài nhi 孩兒.

Em (tiếng gọi thân thiện mật): hiền đệ 賢弟.

Em (khiêm kể từ, người nữ giới tự động xưng với những người dân ngang hàng):  muội 妹.

Con trai, con trai vô thân thiện quí, nằm trong lứa nhưng mà nhỏ tuổi hạc rộng lớn bản thân gọi là: đệ 弟.

Tiếng tôn xưng người con trai trung niên hoặc hơn thế tuổi hạc thân phụ mình: lão bá 老伯.

Tiếng gọi người nhỏ tuổi: tiểu tử 小子.

Phiếm chỉ người tuổi hạc nhỏ: đệ tử 弟子.

Bậc trưởng bối gọi người sinh sau là: nhi 兒.

Từ chỉ người vị trở thành niên: hài tử 孩子 

Tiếng tôn xưng người trên: các hạ 閣下. Ngày xưa, bậc bên dưới so với bậc bên trên hoặc những người dân ngang vai kính xưng cùng nhau là: túc hạ 足下.

BẠN BÈ

Bạn cũ: cựu hữu 舊友, còn gọi là cựu giao 舊交.

Bạn bè cũ: cố cựu 故舊, còn gọi là cố giao 故交, cố tri 故知.

Bạn bè nằm trong chí hướng: chấp hữu 執友.

Bạn bè kết thực hiện anh em: khế huynh đệ 契兄弟.

Tiếng tôn xưng nhằm gọi đồng đội bạn: nhân huynh 仁兄.

Anh (tiếng kính xưng thân thiện chúng ta hữu): huynh 兄.

Anh các bạn nhân đức (tiếng kính xưng thân thiện chúng ta hữu): nhân huynh 仁兄.

Anh (tiếng đồng chí tôn xưng với nhau): các hạ 閣下, huynh đài 兄臺.

Anh/bạn: các hạ 閣下,

Kẻ đàn em này (tiếng tự động xưng từ tốn với các bạn bè): ngu đệ 愚弟.

Em (tiếng dùng để làm gọi đồng chí nhỏ tuổi hạc rộng lớn mình): hiền đệ 賢弟.

Tiếng nhằm gọi thân phụ của đồng chí hoặc các bạn đồng học: bá phụ 伯父.

Chị (tiếng kính xưng so với phu nhân của người tiêu dùng hoặc so với phụ nữ giới thưa chung):  tẩu 嫂.

Nhà chị (để gọi phu nhân bạn): tẩu phu nhân 嫂夫人.

TÔN GIÁO – TU HÀNH

Một đoàn thể đồ đệ Phật gọi là: tăng-già 僧伽 (theo luật toan tứ vị sư trở lên trên mới nhất gọi là Tăng già).

Bậc tu hành bám theo Phật giáo với đạo hạnh lớn: cao tăng 高僧.

Nhà sư: nạp 衲.

Tiếng căn nhà sư già nua tự động xưng: lão nạp 老衲.

Tiếng căn nhà sư nam giới tự động xưng (khiêm từ): bần tăng 貧僧.

Tiếng đạo sĩ hoặc căn nhà sư nam giới tự động xưng (khiêm từ): bần đạo 貧道.

Tiếng nữ giới đạo sĩ tự động xưng: bần đạo 貧道.

Tiếng ni sư tự động xưng (khiêm từ): bần ni 貧尼. 

Phụ nữ giới xuống tóc tu hành: ni cô 尼姑, đạo cô 道姑.

Tiếng tôn xưng căn nhà tu hành, đạo sĩ: pháp sư 法師, thiền sư 禪師.

Tiếng tôn xưng hòa thượng, cao tăng: đại sư 大師. Tiếng tôn xưng đạo sĩ: chân nhân 真人.

Tiếng hòa thượng, đạo sĩ tự động xưng: đệ tử 弟子.

NHỮNG TỪ KHÁC

Bà con cái mặt mũi ngoại: nhân thân 姻親.

Bà con cái mặt mũi nội (cùng một họ): nội thân 內親.

Bậc học tập fake, căn nhà thẩm mỹ và nghệ thuật có tài năng lớn: đại sư 大師.

Cha u đồng đội phu nhân ck thưa chung: lục thân 六親. 

Chàng tuổi hạc con trẻ (mỹ xưng dành riêng cho tất cả những người nam): thiếu niên lang 少年郎.

Con em căn nhà lộc thiện: lương gia tử đệ 良家子弟.

Con trai vua chư hầu, nối ngôi cha: thế tử 世子.

Cô phụ dâu: bạn nương 伴娘, hay còn gọi là nữ giới tân tướng 女儐相. 

Đầy tớ gọi người sở hữu là: đại gia 大家.

Đầy tớ: tư dưỡng 廝養.

Ngày xưa nô bộc gọi công ty là: gia trưởng 家長.

Ngày xưa, thiên tử so với vua chư hầu nằm trong chúng ta gọi là: bá phụ 伯父.

Người với học tập thức: sĩ phu 士夫 .

Người với học tập, học tập giả: nho sanh 儒生. 

Người hàng đầu vô nhà: gia trưởng 家長.

Người rộng lớn trẻ em vô căn nhà (từ gọi chung): nhất gia lão tiểu 一家老小.

Người đem ơn xưng với những người thực hiện ơn: ân nhi 恩兒.

Người phụ rễ: 伴郎 bạn lương y, hay còn gọi là nam giới tân tướng 男儐相.

Người thân thiện cận vô căn nhà, thông thường chỉ người nằm trong loại họ: nội nhân 內人. 

Người bám theo hầu hoặc thị fake gọi là: chấp dịch 執役.

Thiếp của thiên tử:  phu nhân 夫人.

Thiếu nữ giới nhỏ tuổi: diệu linh nữ giới lang 妙齡女郎.

Tiếng gọi thân phụ của những người đang được chat chit với mình: lệnh tôn 令尊.

Tiếng gọi con cái căn nhà quý tộc: công tử 公子.

Tiếng gọi người không giống với ý kính trọng (xã giao): tiên sinh 先生.

Tiếng gọi người tài xuất sắc về một cỗ môn: thi bá 詩伯 (nhà thơ lớn), họa bá 畫伯 (họa sĩ đại tài).

Tiếng gọi người thân trong gia đình gần: cận thân 近親.

Tiếng kính xưng của nô bộc so với bà chủ: nương 娘.

Tiếng tôn xưng thế gia tử đệ vô văn vẻ cổ (tiểu thuyết, hí khúc): công tử 公子.

Tiếng tôn xưng thiếu phụ hoặc người đang được với chồng: đại nương 大娘 (bà), di nương 姨娘 (dì). Tiếng tôn xưng nương nương, quý phi và phụ nữ giới quí tộc: nương nương 娘娘 (lệnh bà).

Tiếng tôn xưng vua: bệ hạ 陛下.

Tiếng tự động xưng của vị quan liêu với vua: hạ thần 下臣.

Tiếng tự động xưng so với trưởng bối: học vãn 學晚 (kẻ học tập muộn này), vắng vẻ sinh 晚生 (kẻ sinh sau này).

Tiếng tự động xưng khiêm nhường: bỉ phu 鄙夫,bỉ nhân 鄙人.

Tiếng xưng hô của cận thần hoặc hậu phi so với hoàng đế: đại gia 大家.

Tiếng xưng hô của nô lệ so với chủ: lang 郎.

Tớ gái: nghĩa nô 義奴. 

Tớ trai: nghĩa bộc 義僕. 

Tôi (khiêm từ): tẩu 走. 

Tôi (khiêm từ): tiểu sinh 小 生, bỉ nhân 鄙人, bỉ phu 鄙夫. 

Tôi (người ở chức vị thấp tự động xưng, về sau dùng để làm giờ đồng hồ tự động xưng khiêm nhường): tại hạ 在下.

Tôi (tiếng người nữ giới tự động xưng): tại hạ 在下, tè nữ 小女, bổn cô nương 本姑娘. Tôi (tiếng tự động xưng của những người nữ giới đang được với chồng): bổn phu nhân 本夫人.  

Tôi (tiếng tự động xưng của những người nữ giới rộng lớn tuổi): lão nương 老娘.

Tôi trên đây (tiếng tự động xưng): tự gia 自家.

Tôi: mỗ 某, lão phu 老夫, bổn nhân 本人.

Từ phiếm chỉ người tuổi hạc nhỏ: đệ tử 弟子.

Từ phiếm chỉ thê thiếp ngày xưa: nội nhân 內人. 

Văn nhân: sĩ phu 士夫 .

Xem thêm: lý mạc sầu là ai

Vợ ông chủ: lão phiên bản nương 老闆娘.

Vợ của chư hầu: phu nhân 夫人.

Vua chư hầu tự động xưng (khiêm từ): cô quả 孤寡.