14 vị vua nhà trần là những ai

1. TRẦN THÁI TÔNG (1225-1258)

Bạn đang xem: 14 vị vua nhà trần là những ai

Tên thiệt là Trần Cảnh, vẹn toàn quán Làng Tức Mặc, Phủ Thiên Trường, ni là xã Tức Mặc, thị xã Mỹ Lộc, tỉnh Tỉnh Nam Định. Trần cảnh sinh ngày 16 mon 6 năm Mậu Dần (1218), con cái loại của ông Trần Thừa, đằm thắm kiểu người bọn họ Lê. Ngày 11 mon 12 năm Ất Dậu (1225), Trần Cảnh đầu tiên đăng quang nhà vua, thay đổi niên hiệu là Kiến Trung, phong Lý Chiêu Hoàng thực hiện Chiêu Thánh Hoàng hậu, phong Trần Thủ Độ là Thái sư thống quốc hành binh vụ chinh thảo sự.

Trong thời hạn ở ngôi, vua vẫn đích đằm thắm dẫn quân tấn công thắng quân Mông – Nguyên thứ tự loại nhất lúc bọn chúng sang trọng xâm lăng VN.

Ngày 24 mon hai năm Mậu Ngọ (1258), vua Trần Thái Tông nhượng bộ ngôi mang lại Thái tử Trần Hoảng, triều đình tôn Thái Tông lên thực hiện Thái Thượng Hoàng nhằm nằm trong coi việc nước. Ngày mùng một tháng tư năm Đinh Sửu (1277), Thái Thượng hoàng tổn thất, lâu 59 tuổi hạc, ở ngôi được 33 năm, thực hiện Thái thượng hoàng 19 năm. Trong thời hạn ở ngôi, vua vẫn đặt điều phụ vương niên hiệu Kiến Trung (1225-1232), Thiên Ứng Chính Bình (1232-1251), Nguyên Phong (1251-1258).

2. TRẦN THÁNH TÔNG (1258-1278) 

Tên thiệt là Trần Hoảng, là con cái trưởng của vua Thái Tông, u là Hiển Từ Thuận Thiên hoàng thái hậu Lý Thị. Vua sinh ngày 25 mon 9 năm Canh tý (1240), tức thì sau thời điểm sinh đang được lập thực hiện hoàng thái tử. Ngày 24 mon hai năm Mậu Ngọ (1258) được vua Trần Thái Tông truyền ngôi. Vua đăng quang nhà vua thay đổi niên hiệu là Thiệu Long năm loại 1. Ngày 22 mon 10 năm Mậu Dần, vua nhượng bộ ngôi mang lại con cái là Thái tử Khâm nhằm lên thực hiện Thượng hoàng 12 năm.   

Trần Thánh Tông là một trong những vị vua nhân kể từ khoan thứ, nhiệt tình chăm sóc việc nước. Về đối nội, mái ấm vua khuyến nghị khai khẩn khu đất hoang toàng, cởi đem trang viên thái ấp bằng phương pháp chiêu tập dượt những người dân bần hàn xiêu dạt, chung bọn họ định cư lạc nghiệp. Nhà vua khuyến nghị việc học tập bằng phương pháp cởi những khoa đua nhằm lựa lựa chọn người tài tuy nhiên trọng dụng, thời Trần vẫn xuất hiện nay “Lưỡng quốc trạng nguyên” Mạc Đĩnh Chi, mái ấm sử học tập Lê Văn Hưu vẫn viết lách cỗ quốc sử thứ nhất của VN là Đại Việt Sử Ký. Về đối nước ngoài, Vua Trần Thánh Tông vẫn triển khai quyết sách nước ngoài gửi gắm mềm mỏng tuy nhiên đặc biệt nhất quyết, nhằm mục đích bảo đảm danh dự và nền song lập của tổ quốc. Mặt không giống, quan hoài cho tới việc rèn luyện quân sĩ, tích trữ hoa màu, vũ trang sẵn sàng mang lại cuộc kháng chiến kháng quân Mông – Nguyên thứ tự loại nhì. Ngày 25 mon 5 năm Canh Dần – 1290 Thái thượng hoàng tổn thất ở cung Nhâm Thọ, hưởng trọn lâu 51 tuổi hạc. Trong thời hạn hai mươi năm ở ngôi, vua vẫn đặt điều 2 niên hiệu: Thiệu Long (1258-1272), hướng dẫn Phù (1273-1278).

3. TRẦN NHÂN TÔNG (1279-1293)

Vua thương hiệu thiệt là Trần Khâm, sinh ngày 11 mon 11 năm Mậu Ngọ (1258) bên trên kinh trở nên Thăng Long, là đàn ông trưởng của vua Trần Thánh Tông, đằm thắm kiểu vẹn toàn là Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Thái hậu. Trần Khâm được lập thực hiện Thái tử mon 12 năm Giáp Tuất. Ngày 22 mon 10 năm Mậu Dần (1278), hoàng thái tử Khâm tiếp vị ngôi vua lấy hiệu là Nhân Tông.

Trần Nhân Tông là vị vua anh minh, quyết đoán, được sử ca tụng là vị nhân vật cứu vãn nước qua chuyện cuộc kháng chiến kháng quân Mông – Nguyên. Ông là kẻ cùng theo với Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông tổ chức triển khai Hội nghị Bình Than, Họp Báo Hội nghị Diên Hồng, bàn tiếp tấn công quân Mông – Nguyên.

Sau 15 năm thực hiện vua, năm 1293, Trần Nhân Tông truyền ngôi mang lại con cái là Trần Anh Tông và  lui về thực hiện Thái Thượng Hoàng 6 năm, cho tới năm 1299 thì cút tu, trở nên thủy tổ phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử.  Trần Nhân Tông chết thật ngày 3 mon 11 năm Mậu Thân (1308) bên trên am Ngọa Vân núi Yên Tử, lâu 50 tuổi hạc. Trong thời hạn ở ngôi, vua vẫn đặt điều nhì niên hiệu: Thiệu hướng dẫn (1279-1285), Trùng Hưng (1285-1293).

4. TRẦN ANH TÔNG (1293-1314)

Vua thương hiệu thiệt là Trần Thuyên, sinh ngày 17 mon 9 năm Bính Tí (1276) bên trên Thăng Long, là con cái trưởng của vua Trần Nhân Tông và u là Khâm Từ hướng dẫn Khánh Hoàng Thái hậu, đem nhì em là Huệ Võ Vương Quốc Chuẩn và em gái là Huyền Trân Công chúa. Trần Thuyên được phong thực hiện Thái tử vô mon hai năm Nhâm Thìn (1292), đăng quang vô mon 3 năm Quý Tị (1293). Ngày 18 mon 3 năm Giáp Dần (1314) nhượng bộ ngôi mang lại hoàng thái tử Mạnh nhằm thực hiện Thái thượng hoàng 6 năm. Vua tổn thất ngày 16 mon 3 năm Canh Thân (1320), ở ngôi được 21 năm, lâu 44 tuổi hạc.

Vua Trần Anh Tông khéo biết thừa kế sự nghiệp của tổ tiên, vì vậy thời cục tiếp cận yên bình, chủ yếu trị trở thành đảm bảo chất lượng đẹp mắt, tổ quốc càng ngày càng phát đạt, cũng là một trong những vua đảm bảo chất lượng của triều Trần. Trong 21 năm ở ngôi, vua chỉ đặt điều một niên hiệu có một không hai là Hưng Long.

5. TRẦN MINH TÔNG (1314-1329)

Tên thiệt là Trần Mạnh, con cái loại tư của vua Trần Anh Tông, u là Chiêu Hiến Hoàng Thái hậu Trần Thị (con gái của hướng dẫn Nghĩa đại vương vãi Trần Bình Trọng). Trần Mạnh sinh vào năm Canh Tý (1300), được lập thực hiện Thái tử năm Ất Tị (1305). Ngày 18 mon 3 năm Giáp Dần (1314) đăng quang vua, năm Ất Tị (1329) nhượng bộ ngôi mang lại Thái tử Vượng nhằm thực hiện Thượng hoàng 28 năm, tổn thất ngày 19 mon hai năm Đinh Dậu (1357), lâu 57 tuổi hạc.

Vua Trần Minh Tông đem lòng nhân hậu, biết tôn trọng nhân tài nên có khá nhiều hiền lành thần bên dưới trướng như Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu, Đường Chu Văn An, Nguyễn Trung Ngạn, Đoàn Nhữ Hài, vẫn vượt lên trước tin tưởng bọn nịnh nọt thần giết thịt oan chú ruột, mặt khác là phụ vương phu nhân là Huệ Võ Vương Trần Quốc Chẩn.

Trong 15 năm ở ngôi, vua Trần Minh Tông vẫn đặt điều 2 niên hiệu: Đại Khánh (1314-1323), Khai Thái (1324-1329).

6. TRẦN HIẾN TÔNG (1329-1341) 

Tên thiệt là Trần Vượng, con cái loại của Trần Minh Tông, đằm thắm kiểu là bà Minh Từ hoàng thái phi Lê Thị. Trần Vượng sinh ngày 17 mon 5 năm Kỷ Mùi (1319), được lập thực hiện Thái tử ngày 7 mon hai năm Kỷ Tỵ (1329). Ngày 15 mon hai năm Kỷ Tị (1329) đăng quang vua Khi mới mẻ 10 tuổi hạc, ở ngôi 12 năm, tổn thất ngày 11 mon 6 năm Tân Tị (1341), lâu 22 tuổi hạc. Tuy Trần Hiến Tông thực hiện vua tuy nhiên việc tinh chỉnh và điều khiển triều chủ yếu đều vì thế Thái Thượng Hoàng Minh Tông đảm nhiệm.

Trong 12 năm ở ngôi, Trần Hiến Tông chỉ đặt điều một niên hiệu là Khai Hựu (1329-1341).

Xem thêm: mèo sao hoả là ai

7. TRẦN DỤ TÔNG (1341 – 1369)

Tên thiệt là Trần Hạo, con cái loại 10 của vua Trần Minh Tông, đằm thắm kiểu là Hiến Từ nương nương. Trần Hạo sinh ngày 19 mon 10 năm Bính Tý (1336), đăng quang ngày 21 mon 8 năm Tân Tỵ (1341). Khi Thái thượng hoàng Trần Minh Tông tổn thất, những trung thần như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn cũng tổn thất, Đường Chu Văn An treo ấn kể từ quan liêu, vua thì rượu trà ăn nghịch tặc quá nhiều, nên giặc giã nổi lên mọi chỗ, dân đau khổ trăm bề.

Năm Kỷ Dậu (1369) vua Trần Dụ Tông tổn thất, ở ngôi được 28 năm, lâu 34 tuổi hạc. Trong thời hạn ở ngôi, vua vẫn đặt điều nhì niên hiệu Thiệu Phong (1341-1357), Đại Trị (1358-1369).

Khi vua Trần Dụ Tông tổn thất thì bão táp ở cung đình mái ấm Trần nổi lên vì thế Hoàng thái hậu chắc chắn yêu cầu lập người con cái nuôi của Cung Túc Vương là Dương Nhật Lễ đăng quang. Mẹ Nhật Lễ là một trong những móc hát vẫn lấy kép hát là Dương Khương mang bầu rồi mới mẻ vứt ông chồng tuy nhiên lấy Cung Túc Vương sinh rời khỏi Nhật Lễ. Nhật Lễ lên thực hiện vua ham muốn cải bọn họ Dương nhằm dứt căn nhà Trần, nên mang lại giết thịt bà Hoàng thái hậu và nhiều quý tộc bọn họ Trần. Các tôn thất mái ấm Trần hội nhau cất binh giết thịt bị tiêu diệt Nhật Lễ (ngày 21 mon 11 năm Canh Tuất – 1370) rồi lên Đà Giang rước Cung Tĩnh Vương về thực hiện vua, tức là Trần Nghệ Tông. Trong thời hạn soán ngôi, Dương Nhật Lễ đem đặt điều một niên hiệu là Đại Định (1369-1370).

8. TRẦN NGHỆ TÔNG (1370-1372).

Vua thương hiệu thiệt là Trần Phủ, con cái loại phụ vương của Vua Trần Minh Tông, u đẻ bọn họ Lê là Minh Từ hoàng thái phi. Trần Phủ sinh vô mon hai năm Tân Dậu (1321), đăng quang ngày 15 mon 11 năm Canh Tuất (1370), ở ngôi được hai năm, nhượng bộ ngôi thực hiện Thái thượng hoàng 22 năm, tổn thất ngày 15 mon 12 năm Giáp Tuất (1394), lâu 73 tuổi hạc.

Vua dẹp yên ổn được loàn bên phía trong, phục sinh cơ đồ vật mái ấm Trần, tuy nhiên thiếu hụt cương nghị, quyết đoán. Mé ngoài, vua Chiêm trở nên là Chế Bồng Nga lấy quân tấn công kinh kì Thăng Long, vua Nghệ Tông cần vứt kinh trở nên chạy sang trọng Đình Bảng tị nạn. Ngày 9 mon 11 năm Nhâm Tý (1372), Nghệ Tông nhượng bộ ngôi mang lại em là Trần Kính, tháo lui về Thiên Trường thực hiện Thái thượng hoàng. Trong thời hạn hai năm ở ngôi, vua đặt điều một niên hiệu là Thiệu Khánh.

9. TRẦN DUỆ TÔNG (1372-1377)

Tên thiệt là Trần Kính, con cái loại 11 của Vua Trần Minh Tông, em vua Nghệ Tông, u là Đôn Từ hoàng thái phi. Trần Kính sinh ngày 2 mon 6 năm Đinh Sửu (1337). Khi Nghệ Tông tị nạn, Trần Kính tuyển mộ lính tráng, vũ trang, hoa màu nhằm tấn công Nhật Lễ, đón Nghệ Tông về. Nghệ Tông đăng quang hai năm thì nhượng bộ ngôi mang lại Trần Kính tức Trần Duệ Tông vào trong ngày 9 mon 11 năm Nhâm Tí (1972).

Trong một trận tấn công với Chiêm Thành, vua Trần Duệ Tông ko nghe điều can, khinh thường thông thường quân giặc nên tử trận ngày 24 mon một năm Đinh Tị (1377). Nghệ Tông thực hiện vua được 5 năm, lâu 40 tuổi hạc. Trong thời hạn ở ngôi, vua Trần Duệ Tông chỉ đặt điều một niên hiệu là Long Khánh.

10. TRẦN PHẾ ĐẾ (1377-1388)

Tên thiệt là Trần Hiện, con cái trưởng của vua Trần Duệ Tông, u là bà Gia Từ nương nương Lê Thị. Vua sinh ngày 6 mon 3 năm Tân Sửu (1361). Khi vua Trần Duệ Tông bị tiêu diệt ở mặt mũi trận phương Nam, Thượng hoàng Nghệ Tông lập Trần Hiện đăng quang vua ngày 13 mon 5 năm Đinh Tỵ (1377). Vua nhu nhược nên quyền lực tối cao càng ngày càng rớt vào tay Hồ Quý Ly. Thượng hoàng Nghệ Tông giáng Phế Đế xuống thực hiện Linh Đức Đại Vương, tiếp sau đó bức tử vào trong ngày 6 mon 12 năm Mậu Thìn (1388) lâu 27 tuổi hạc. Trong thời hạn 11 năm ở ngôi, vua chỉ đặt điều một niên hiệu là Xương Phù.

11. TRẦN THUẬN TÔNG (1388-1398)

Tên thiệt là Trần Ngung, con cái út ít của vua Trần Nghệ Tông, đằm thắm kiểu là Lê Thái hậu. Vua sinh vào năm Mậu Ngọ (1378), đăng quang năm Mậu Thìn, ở ngôi được 10 năm, cho tới mon 3 năm 1398 bị Hồ Quý Ly nghiền nhượng bộ ngôi mang lại đàn ông là Trần Án (Trần Án là con cháu nước ngoài Hồ Quý Ly) nhằm cút tu ở cung hướng dẫn Thanh bên trên núi Đại Lại (Thanh Hóa). Xuất gia rộng lớn một năm thì bị Hồ Quý Ly bức tử bị tiêu diệt vô tháng tư năm Kỷ Mão (1399), lâu 21 tuổi hạc, Vua thiệt rời khỏi chỉ lưu giữ ngôi bên trên mẫu mã, từng quyền lực tối cao quản lý điều hành vẫn vô tay phụ vương phu nhân là Hồ Quý Ly. Trong thời hạn ở ngôi, vua Trần Thuận Tông đặt điều niên hiệu có một không hai là Quang Thái.

12. TRẦN THIẾU ĐẾ (1398-1400)

Tên thiệt là Trần Án, con cái trưởng của Trần Thuận Tông, đằm thắm kiểu là đàn bà của Hồ Quý Ly, tước đoạt hiệu Khâm Thánh hoàng thái hậu. Vua sinh vào năm Bính Tý (1396), đăng quang ngày 15 mon 3 năm Mậu Dần (1398). Ngày 28 mon hai năm Canh Thìn (1400) bị Hồ Quý Ly buộc nhượng bộ ngôi, giáng thực hiện hướng dẫn Ninh Đại Vương. Vua vốn liếng là con cháu nước ngoài của Hồ Quý Ly nên không xẩy ra giết thịt, tuy nhiên ko rõ ràng tổn thất vô năm này. Trong thời hạn ở ngôi, vua đem niên hiệu là Kiến Tân.

- Lịch sử nước Việt Nam tập dượt 3 của Hội đồng khoa học tập xã hội Thành phố Xì Gòn –Viện khoa học tập xã hội bên trên T.P. TP HCM, NXB trẻ con trong năm 2007.

- Thế loại những triều vua nước Việt Nam của Nguyễn Khắc Thuần, NXBGD VN năm 2010.

- Tóm tắt những niên biểu sử nước Việt Nam của Hà Văn Thư, Trần Hồng Đức, NXB văn hóa truyền thống –thông tin tưởng năm 2008.

- Hỏi đáp lịch sử vẻ vang nước Việt Nam tập dượt 2-3 của NXB Trẻ năm 2008.

- Hồn Việt số 32 mon 2-2010, những anh hùng lịch sử vẻ vang của NXBGD.

Xem thêm: 4 nữ tiếp viên hàng không bị bắt là ai

- nước Việt Nam anh Kiệt – Đặng Duy Phúc – NXB VHTT – 2010.